Rahoituksen myöntäminen toimialoille ja virastoille 16-17 vuotta kalenterivuoden aikana täyttävien kesätyöntekijöiden palkkakustannuksiin kesälle 2022

HEL 2021-014197
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Rahoituksen myöntäminen toimialoille ja virastoille 16−17-vuotiaiden sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−29-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkakustannuksiin kesälle 2022

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti myöntää vuodelle 2022 varatuista määrärahoista käytettäväksi 16 ja 17 vuotta kalenterivuoden aikana täyttävien nuorten palkkaamiseen kesätöihin seuraavat summat:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 181 135 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−29-vuotiaiden palkkaamiseen 28 646 euroa.

 • toimintoalue 181410, varhaiskasvatus ja esiopetus
 • toimintoalue 181450, ruotsinkieliset palvelut
 • toimintoalue 181480, hallinto- ja tukipalvelut

Kaupunginkanslia, 6 469 euroa sekä erityistä tukea
työllistymiseen tarvitsevien 16−29-vuotiaiden palkkaamiseen
8 594 euroa.

 • toimintoalue 189818, kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala, 10 351 euroa

 • toimintoalue 182810, maankäyttö ja kaupunkirakenne
 • toimintoalue 182820, rakennukset ja yleiset alueet
 • toimintoalue 182830, palvelut ja luvat
 • toimintoalue 182880, hallinto- ja tukipalvelut
 • toimintoalue 182890, tekniset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, 349 331 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−29-vuotiaiden palkkaamiseen 11 458 euroa.

 • toimintoalue 182910, kulttuuri
 • toimintoalue 182930, nuoriso

Pelastuslaitos, 15 755 euroa

 • toimintoalue 189870, pelastuslaitos

Sosiaali- ja terveystoimiala, 258 764 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−29-vuotiaiden palkkaamiseen 42 969 euroa

 • toimintoalue 183910, perhe- ja sosiaalipalvelut
 • toimintoalue 183911, terveys- ja päihdepalvelut
 • toimintoalue 183912, sairaala, kuntoutus ja hoiva

Lisäksi henkilöstöjohtaja päätti myöntää kaupunginkanslialle 20 668 euroa työvalmentajan palkkaamiseen. Työvalmentaja toimii kesätyöntekijänä, joka tarjoaa valmennusta erityistä tukea työllistymiseen tarvitseville 16−29-vuotiaille kesätyöntekijöille. Työvalmentajan hallinnollinen esihenkilö on kaupunginkansliassa, mistä myös työvalmentajan palkka maksetaan. Työnjohdollisesti työvalmentaja kuitenkin sijoittuu sosiaali- ja terveystoimialalle Tuetun työllistymisen palveluun.

Kustannukset ovat yhteensä 934 141 euroa sisältäen palkat, sivukulut ja lomarahan.

Kustannukset maksetaan kaupunginkanslian tililtä
404100 1836300003. Kuusinumeroinen toimintoalue tulee lisätä tiliöintiin mukaan. Toimialojen ja virastojen tulee käyttää HR-järjestelmässä palvelussuhdelajikoodia 16−17-vuotias kesätyöntekijä, keskitetty rahoitus / TMX, jolloin palkka maksetaan automaattisesti oikealta tililtä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto on varannut 1,05 miljoonan euron määrärahan 16−17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen toimialoille ja virastoille kesäksi 2022.

Määrärahaa kesätyöntekijöiden palkkaamiseen myönnetään vain kaupungin toimialoille ja virastoille, ei liikelaitoksille. Rahoituksella palkataan 16 ja 17 vuotta kalenterivuoden aikana täyttäviä, peruskoulun suorittaneita kesätyöntekijöitä. Lisäksi määrärahasta on varattu kiintiö Nordjobb-kesätyöntekijöille
sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitseville
16−29-vuotiaille kesätyöntekijöille.

Rahoitushakemuksia tuli kuudelta toimialta ja virastolta. 934 141 euron suuruisella rahoituksella on tarkoitus palkata yhteensä noin 693 kesätyöntekijää, joista noin 61 on erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevia 16−29-vuotiaita.

Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkkaamiseen jää käytettäväksi 115 859 euroa. Henkilöstöjohtaja päätti kuitenkin myöntää Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkkaamiseen 127 651 euroa, koska kesätyömäärärahoja jää vuosittain käyttämättä.

Detta beslut publicerades 13.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Emmi Korvola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja