Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetus alue 4, pohjoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000160
§ 9

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 4, toimipisteiden toiminta-ajanmuutos 28.4. ja 2.5.2022

Chefen för småbarnspedagogik område 4

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4 päätti muuttaa toimipisteiden toiminta- aikaa seuraavasti:

Toimipiste
Muutettu toiminta-aika 
Peruste
päiväkoti Norppa, esiopetus
28.4.2022 klo 7.45-17.00
henkilöstövaje
päiväkoti Oulunkylä
2.5.2022 klo 7.00-16.45
henkilöstövaje

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisista kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Detta beslut publicerades 11.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Marjatta Isotupa, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 29178

marjatta.isotupa@hel.fi

Beslutsfattare

Raila Tiainen-Ala-maunus
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4