Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 2, läntinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000164
Ärendet har nyare handläggningar
§ 16

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 2, toimipisteiden toiminta-ajanmuutokset 3.5.2022

Chefen för småbarnspedagogik område 2

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2 päätti muuttaa toimipisteiden toiminta-aikaa seuraavasti:

Toimipiste
Muutettu toiminta-aika
Perustelut
Päiväkoti Haaga
3.5.2022 klo 7.00-16.00
henkilöstövaje
 
Päiväkoti Purje
3.5.2022 klo 6.15-16.00
henkilöstövaje
 

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa
viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää
oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden
sulkemisista kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Detta beslut publicerades 04.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tia Willström, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 35262

tia.willstrom@hel.fi

Beslutsfattare

Keijo Räikkönen
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2