Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 2, läntinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000164
Ärendet har nyare handläggningar
§ 15

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 2, toimipisteen määräaikainen sulkeminen 4.5.2022 ja 6.5.2022

Chefen för småbarnspedagogik område 2

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2 päätti sulkea seuraavan toimipisteen määräaikaisesti:

Toimipiste
Suljettuna
Perustelut
Päiväkoti Kanerva
4.5.2022 klo 19.00- 5.5.2022 klo 6.15
henkilöstövaje
Päiväkoti Kanerva
6.5.2022 klo 17.00 - 9.5.2022 klo 6.15
henkilöstövaje

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa
viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää
oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden
sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta

Detta beslut publicerades 04.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tia Willström, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 35262

tia.willstrom@hel.fi

Beslutsfattare

Keijo Räikkönen
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2