Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 2, läntinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000164
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 2, toimipisteiden määräaikainen sulkeminen 25.-28.1.2022

Chefen för småbarnspedagogik område 2

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2 päätti sulkea seuraavat toimipisteet määräaikaisesti:

Toimipiste
Suljettuna
Peruste
Päiväkoti Kuninkaantammi, kerho Mansikat
25.1.2022
Henkilöstövaje
Päiväkoti Kuninkaantammi, kerho Puolukat
26.-28.1.2022
Henkilöstövaje

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa
viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää
oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden
sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden
sulkemisesta.

Detta beslut publicerades 26.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Petri Nieminen, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 26625

petri.nieminen@hel.fi

Beslutsfattare

Keijo Räikkönen
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2