Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 6, kaakkoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000168
§ 13

Varhaiskasvatus- ja esiopetus alue 6, toimipisteen määräaikainen sulkeminen 10.6.2022

Chefen för småbarnspedagogik område 6

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6 päätti sulkea määräaikaisesti seuraavan toimipisteen:

Toimipiste
Suljettu
Perustelut
Ryhmäperhepäiväkoti Pikkusiili
10.6.2022
Henkilöstövaje

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansaviranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksenaluepäällikkö päättää
oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Detta beslut publicerades 07.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Mirka Virkki, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 22686

mirka.virkki@hel.fi

Beslutsfattare

Ritva Lavinto
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6