Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelu, pysäköinnintarkastaja, työavain KYMP-03-76-21

HEL 2022-000189
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelun pysäköinnintarkastajan kolmen viran täyttämättä jättäminen

Kommunal parkeringsövervakare

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelujen kolmen pysäköinnintarkastajan virat 60584, 60570 ja 60596 täyttämättä.

Samalla kunnallinen pysäköinninvalvoja päätti, että virat julistetaan uudelleen haettavaksi syksyllä 2022 laajemman hakijapohjan saamiseksi.

Päätöksen perustelut

Virat tulivat avoimeksi pysäköinnintarkastajien irtisanoutuessa 1.1.2022 lukien (60584), 3.1.2022 lukien (60570) ja 1.2.2022 lukien (60596).

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Virkoja täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Julkisesti haettavana oli kahdeksan pysäköinnintarkastajan virkaa ajalla 29.12.2021-13.1.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa ja TE-palveluissa.

Pysäköinnintarkastajien tehtävänä on pysäköintisääntöjen noudattamisen valvonta edistäen näin liikenteen turvallisuutta. Lisäksi tehtävään kuuluu asiakkaiden neuvonta ja opastaminen pysäköintiin liittyvissä asioissa.

Virkojen kelpoisuusehtona on toisen asteen tutkinto sekä pysäköinnintarkastajan tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus (ajokortti).

Hakuilmoituksen mukaan hakijalta edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta asiakaspalvelutilanteista. Eduksi katsotaan Helsingin paikallistuntemus ja englannin kielen taito.

Määräaikaan mennessä virkoihin haki 53 henkilöä, joista viisi hakijaa ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Hakijayhteenveto on liitteenä 1.

Haussa olleista kahdeksasta virasta täytettiin viisi. Kolme virkaa päätettiin jättää tässä vaiheessa täyttämättä soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Detta beslut publicerades 02.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Kaija Kossila, Kunnallinen pysäköinninvalvoja, puhelin: 09 310 38505

kaija.kossila@hel.fi

Beslutsfattare

Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja

Bilagor

1. Hakijayhteenveto, KYMP-03-76-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.