Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla eräille henkilöille hankintojen tekemisestä isännöintitiimi 3 tiimipäällikön vastuulla

HEL 2022-000434
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Työnjohdollinen määräys koskien kaupunkiympäristön toimialan eräiden henkilöiden oikeutta toteuttaa hankintoja Asiakkuusyksikkö 2:n isännöintitiimi 3 tiimipäällikön vastuulla

Teamchef

Päätös

Tilat-palvelun, asiakkuusyksikkö 2, isännöintitiimi 3:n tiimipäällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työ- ja virkasuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus yksikön tiimipäällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
- jos kyseessä on investointimäärärahalla toteutettava hankinta, kyseisestä hankinnasta on tehty tarveselvitys ja sitä varten on olemassa hanke, jolle on varattu määräraha
- jos kyseessä on kunnossapitokorjaus, tulee hankinnan sisältyä kunnossapitobudjettiin
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan toimialan omia ohjeita hankinnoista, hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjeita ja harmaan talouden torjuntaohjetta
- toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
- hankinta ei edellytä päätöstä tarjouskilpailun ratkaisemisesta

**********

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 1.1.2022 alkaen 31.12.2022 saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

Detta beslut publicerades 13.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Viivi Palonkoski, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31838

viivi.palonkoski@hel.fi

Beslutsfattare

Viivi Palonkoski
tiimipäällikkö