Hankinta, optio, graafiset suunnittelupalvelut, kaupunginkanslia

HEL 2022-001020
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Graafisten suunnittelupalvelujen yhteishankinnan yhden optiovuoden käyttäminen

Upphandlingsdirektör

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että graafisten suunnittelupalvelujen yhteishankinnan optiokaudesta otetaan käyttöön yksi vuosi ja sopimukset tehdään 1.4.2022-31.3.2023 ajaksi alla olevien sopimustoimittajien kanssa:

Fiander Graphics Oy (2109997-8)
Ryhmittymä Valve Group Oy (Valve Group Oy 2417218-1, Valve
Branding Oy 1884268-7 ja Recommended Finland Oy 0860350-0)
Innocorp Oy (0860407-9)
KMG Turku (1515023-9)
Aste Helsinki Oy (2205449-9)
Piietwaak Oy (2773503-1)
Oy Preesens Ab (0202711-9)
Vanite Oy (2727378-9)
Mainostoimisto Smoy (741439-6)
Ryhmittymä Mosatonttu ja Logopolis (Mosatonttu Oy 0584426-1 ja
Logopolis Graphic Design Oy 2584469-9)

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 575 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §29/2020 24.2.2020 graafisten suunnittelupalvelujen yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden 2 vuoden optioon.

Detta beslut publicerades 28.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Jaana Kalliomaa, Hankinta-asiantuntija, puhelin: (09) 310 28091

jaana.kalliomaa@hel.fi

Beslutsfattare

Jorma Lamminmäki
hankintajohtaja