Hankesuunnitelma, uudisrakennus, päiväkoti, Jäkälätie 11

HEL 2022-002911
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 207 §

Projektplan för nybyggnaden för daghemmet Jäkälä

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för en ersättande nybyggnad för daghemmet Jäkälä, daterad 10.1.2022, enligt vilken projektet omfattar cirka 2 651 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 11 250 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för november 2021.

Stadsfullmäktige godkände dessutom följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige godkänner projektplanen och kostnaderna för daghemmet Jäkälä men förutsätter att staden utreder möjligheten att plantera träd och skapa ett naturområde på gården. Kontakt med naturen har konstaterats upprätthålla hälsan och förebygga allergier. (Sirpa Asko-Seljavaara)
 

Behandling

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Terhi Peltokorpi föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige godkänner projektplanen och kostnaderna för daghemmet Jäkälä men förutsätter att staden utreder möjligheten att plantera träd och skapa ett naturområde på gården. Kontakt med naturen har konstaterats upprätthålla hälsan och förebygga allergier.
 

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

1 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 82
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Martina Houtsonen, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Juhana Vartiainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Stadsfullmäktige godkänner projektplanen och kostnaderna för daghemmet Jäkälä men förutsätter att staden utreder möjligheten att plantera träd och skapa ett naturområde på gården. Kontakt med naturen har konstaterats upprätthålla hälsan och förebygga allergier.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hagman, Oona Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Houtsonen, Martina Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niemelä, Kimmo Liike Nyt Helsinki
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Silvennoinen, Oula Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 21 0 0 1
Vihreä valtuustoryhmä 16 0 0 2
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 9 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 6 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 2 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Projektet gäller den ersättande nybyggnaden för daghemmet Jäkälä. I den ersättande nybyggnaden planeras lokaler för 240 barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Byggnaden uppförs på det nuvarande daghemmet Jäkäläs tomt på Lavvägen 11. På tomten lämnas en skyddad byggnad med beteckningen sr-2 kvar.

Avsikten är att nybyggnaden tas i bruk i juni 2025.

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände behovsutredningen 16.6.2020 och gav 31.5.2022 ett utlåtande där den tillstyrker projektet.

En projektplan daterad 10.1.2022 har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn, fostrans- och utbildningssektorn och stadskansliet.

Projektplanen finns i bilaga 1. Bilagorna till projektplanen finns i bilagematerialet.

Stäng

Projektets behövlighet

Daghemmet Jäkäläs nuvarande lokaler är otillräckliga för det växande antalet användare och de uppfyller inte till alla delar de funktionella målen i planen för småbarnspedagogik. Daghemsbyggnaden, som planerats på Lavvägen 11 i Staffansby, ligger i Malms distrikt och bemöter servicebehovet i området. Antalet barn i Malms distrikt förväntas öka med 230 fram till år 2034. I verksamhetsställets omfattning har man beaktat hela serviceområdets beräknade utveckling: befolkningsprognosen, deltagandet i småbarnspedagogiken och nybyggandet. Det framtida invånarantalet i området ökar. Ökningen riktar sig i huvudsak till området kring Malm flygplats. Projektet bemöter det ökande antalet barn i småbarnspedagogikåldern enligt befolkningsprognosen i området.

I de nya lokalerna kan man flexibelt ordna småbarnspedagogik enligt de föränderliga behoven inom det nya området som är under byggnad. Den flexibla användningen av lokalerna har beaktats i dimensioneringen av lokalerna. Projektet är nödvändigt och brådskande för att staden ska kunna ordna småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i området.

Projektplan

Lokalerna i nybyggnaden planeras för cirka 240 barn. I daghemmet ordnas småbarnspedagogik och förskoleundervisning för barn i åldern 1–6 år. Vårdpersonalen och den pedagogiska personalen kommer att utgöras av 45–48 personer beroende på barnens åldersfördelning. Fostrans- och utbildningssektorn kommer att använda lokalerna flexibelt enligt förändringarna i servicebehovet.

Målet för arkitektplaneringen var en tydlig och flexibel helhetslösning. Byggnaden har två våningar. Grupplokalerna för de mindre barnen kommer att ligga på första våningen och lokalerna för de större barnen på andra våningen. Man har strävat efter att öppna salen, entréhallen, matsalen och grupplokalerna mot trevliga utsikter.

Byggnadens material är slitstarka och materialen på de inre ytorna uppfyller de krav som gäller tvättbarhet och hälsosam inomhusluft. Byggnaden har planerats tillgänglig. En ny gård för utevistelse anläggs för nybyggnaden. Gården förses med redskap som lämpar sig för daghemsbarn i olika åldrar.

Lokalerna planeras så att invånare och lokala sammanslutningar har möjlighet att ordna verksamhet och evenemang i dem.

Nybyggnadens stomme är av betong. Bottenbjälklaget är bärande och det kommer att vara ventilerat. Mellanbjälklaget och övre bjälklaget består av ihåliga plattor. Fasadmaterialet är trä. De yttre trapporna byggs i betong. Enligt den preliminära bedömningen i byggbarhetsutredningen grundläggs byggnaden med plattor via ett krosslager på mark eller berg.

I enlighet med stadens energieffektivitetsmål och kolneutralitetsmål är målet att energieffektiviteten är bättre än föreskriftsnivån och att förnybar energi produceras på platsen. Majoriteten av nybyggnadens uppvärmningsbehov täcks med jordvärme. Elenergi produceras med ett solenergisystem som placeras på yttertaket och som täcker minst 10 procent av elbehovet.

Projektets omfattning

Projektet omfattar cirka 2 651 m² bruttoyta, 2 210 m² lägenhetsyta och 1 689 m² effektiv yta.

Byggnadskostnader och finansiering av projektet

Projektets byggnadskostnader uppgår till sammanlagt 11 250 000 euro exkl. moms (4 244 euro/m² bruttoyta) i kostnadsnivån för november 2021.

I tillämpningsanvisningarna för 2022 års budget ingår som ett mål för planeringen och byggandet av lokalprojekt att kostnaderna inte överstiger 4 000 euro/m².
Projektets planer granskades i januari–februari 2022 och byggnadskostnaderna minskades med cirka en miljon euro (cirka 380 euro/m² bruttoyta) så att man kom närmare målpriset. I början av 2022 steg dock byggnadskostnaderna så mycket att de besparingar som uppnåtts jämfört med kostnadsnivån i november 2021 förlorades. I projektplaneringen har staden strävat efter så kostnadseffektiva lösningar som detaljplanebestämmelserna och läget tillåter. I projektet ingår dock delfaktorer där man inte kunnat uppnå betydande besparingar med tilläggsplanering. Dessa faktorer är bl.a. det svåra läget med en skyddad byggnaden på samma tomt, de svåra grundläggningsförhållandena, de solpaneler och bergvärmebrunnar som detaljplanen och stadsstrategin förutsätter, fasadens konstruktions- och materiallösningar enligt detaljplanebestämmelserna och den förväntade brukstiden på 100 år.

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2022–2031, som ingår som bilaga i 2022 års budget, har det reserverats 10 400 000 euro för att planera och genomföra projektet, utgående från att projektets omfattning är 2 600 m² bruttoyta och att det byggs åren 2024–2025. Kostnadsökningen beaktas i beredningen av förslaget till nytt byggnadsprogram.

Lokalkostnader för fostrans- och utbildningssektorn

Nybyggnadens månadshyra uppgår till cirka 65 129 euro och årsarrendet blir cirka 781 550 euro. Grunden för hyran per kvadratmeter är 2 210 m² lägenhetsyta. Månadshyran är 29,47 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är 22,90 euro/m² lägenhetsyta, underhållshyrans andel 6,07 euro/m² lägenhetsyta och förvaltningskostnadernas andel 0,50 euro/m² lägenhetsyta. Den slutliga kapitalhyran justeras efter de faktiska kostnaderna för projektet. Underhållshyran justeras så att den motsvarar underhållshyran vid tidpunkten då projektet färdigställs.

Tillfälliga lokaler

I projektet behövs inte tillfälliga lokaler. Daghemsverksamheten fortsätter i daghemmet Jäkäläs nuvarande lokaler tills nybyggnaden är klar.

Projektets genomförande och tidtabell

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn, fostrans- och utbildningssektorn och stadskansliet. Under projektplaneringen har företrädare för byggnadstillsynsverket, miljötjänsten och räddningsverket hörts som sakkunniga.

Projektets genomförandeansvar och underhållsansvaret för byggnaden hör till tjänsten lokaler inom stadsmiljösektorns helhet för byggnader och allmänna områden.

Bygget av nybyggnaden har planerats så att det inleds i juni 2024 och lokalerna står klara i juni 2025.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har 31.5.2022 (§ 130) tillstrykt projektplanen i sitt utlåtande och konstaterat att denna väl svarar mot de funktionella målsättningarna inom fostran och utbildning. Utlåtandet finns i sin helhet i ärendets beslutshistoria.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.

Stäng

Kaupunginhallitus 27.06.2022 § 504

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy päiväkoti Jäkälän korvaavan uudisrakennushankkeen 10.1.2022 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 2 651 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 11 250 000 euroa marraskuun 2021 kustannustasossa.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.05.2022 § 130

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 20.3.2020 päivätystä päiväkoti Jäkälän hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen
Lisätiedot

Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 10.03.2022 § 21

Esitys

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Jäkälätie 11 toteutettavan päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen 10.1.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 2 651 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 11 250 000 euroa marraskuun 2021 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Kalevi Hinkkanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Markku Hakonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39569

markku.hakonen@hel.fi

Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 31.08.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi