Rekrytointilisä, Helsingin sairaalassa toimiville laillistetuille lääkäreille, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-003637
Ärendet har nyare handläggningar
§ 19

Rekrytointilisän käyttäminen sosiaali- ja terveystoimialan Helsingin sairaalassa toimiville laillistetuille lääkäreille

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päättää rekrytointilisän määräaikaisesta käyttöönottamisesta Helsingin sairaalassa toimiville laillistetuille lääkäreille (L3SL4100) sosiaali- ja terveystoimialalla seuraavasti:

Rekrytointilisä on määräaikainen ja voimassa 1.1.2022 – 31.12.2024.

Rekrytointilisä koskee Helsingin sairaalan nykyisiä ja yllä mainittuna aikana palvelukseen tulevia laillistettuja lääkäreitä (L3SL4100).

Rekrytointilisän suuruus määräytyy erikoistuvien lääkäreiden tehtäväkohtaisten palkkojen erotuksena seuraavasti:

Alle vuoden lääkärityökokemuksen omaaville rekrytointilisä 269,47 € (4121,56 € - 3852,09 €)

Rekrytointilisällä palkka tasataan samalle tasolle kuin vähintään vuoden lääkärityökokemuksen omaaville lääkäreille (palkka 4121,56 €).

Edellä mainitun rekrytointilisän myöntää Helsingin sairaalan johtajalääkäri.

Mikäli vuonna 2022 voimaan tuleva uusi kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus muuttaa laillistettujen lääkäreiden (L3SL4100) tehtäväkohtaisia palkkoja, yllä olevat rekrytointilisät lasketaan uudelleen uusien voimaan tulevien laillistettujen lääkärien tehtäväkohtaisten palkkojen erotuksena, ja astuvat voimaan uuden sopimuksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 § mukaisesti (19.1.2022) henkilöstöjohtaja päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta. Henkilöstöjohtaja päättää rekrytointilisän käyttöönotosta henkilöstön saatavuuden edistämiseksi.

Sairaalalääkäreiden rekrytointitilanne on olennaisesti heikentynyt viime vuosina. Suomesta valmistuneet lääkärit eivät hakeudu lääkäripulan vallitessa kaupunginsairaaloihin. Heidät rekrytoidaan suoraan opinnoista isompiin ja monipuolisempiin sairaanhoitopiirin sairaaloihin. Suomen kieltä taitavia lääkäreitä tarvittaisiin yhä enemmän myös muualta valmistuneiden ohjaustehtäviin käytännön asioissa. Rekrytointilisällä pyritään houkuttelemaan lääkäreitä erikoistumaan Helsingin sairaalaan.

Detta beslut publicerades 11.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Juha Rosvall, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja