Sääntöjen hyväksyminen, UMO-säätiö sr

HEL 2022-003884
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 20. / 254 §

Kaupungin suostumus UMO-säätiön sääntöjen muuttamiselle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus antoi kaupungin suostumuksen sille, että UMO-säätiön sääntöihin lisätään uusi pykälä seuraavasti:

17 § Tilinpäätöksen osoittaman ylijäämän käyttö

Toiminnasta mahdollisesti kertyvä ylijäämä ja mahdollisten rahastojen varat on käytettävä yksinomaan säätiön tarkoituksen ja päämäärien edistämiseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

UMO-säätiön hallitus on 28.2.2022 hyväksynyt säätiön sääntöjä koskevan muutoksen ja pyytää kaupungilta suostumusta sääntöjen muuttamiselle. Sääntöihin lisätään uusi tilinpäätöksen osoittaman ylijäämän käyttöä koskeva pykälä, jonka mukaan toiminnasta mahdollisesti kertyvä ylijäämä ja mahdollisten rahastojen varat on käytettävä yksinomaan säätiön tarkoituksen ja päämäärien edistämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että taiteen ja kulttuurin valtionosuutta saavan yhteisön säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä on edellä mainittu tai vastaava määräys ylijäämän käytöstä. Muutos on osa esittävän taiteen valtionosuusuudistusta, joka on tullut voimaan vuoden 2022 alusta. Ylijäämän käyttöä koskeva määräys on kaupungin toimintatapojen mukainen.

UMO-säätiön sääntöjen 14 §:n mukaan sääntöjen muuttamiselle on saatava Helsingin kaupungin suostumus. Suostumuksen antaminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan hallintosäännön 19 luvun 5 §:n perusteella.

Stäng

Detta beslut publicerades 13.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi