Paikallinen sopimus, jononpurku, terveyskeskuslääkärit, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-004741
Ärendet har nyare handläggningar
§ 23

Sosiaali- ja terveystoimiala/ Tietyillä terveysasemilla työskentelevien terveyskeskuslääkärien paikallisen sopimuksen piirissä olevien terveyskeskuslääkärien palkkaus/ arkipäivisin tehtävä hoitojonon jononpurku

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti liitteen mukaisen määräaikaisen paikallisen sopimuksen hyväksymisestä.

Päätöksen perustelut

Terveysasemilla hoitojono on kasvanut merkittävästi mm. koronan vuoksi. Jotta voidaan turvata potilaiden nopeampi hoitoon pääsy, tehdään määräaikainen paikallinen sopimus koskien hoitojonon purkua arkisin esim. ilta-aikaan. Paikallinen sopimus koskee Terveys- ja päihdepalveluiden terveyskeskusten ja sisätautien poliklinikan terveysasemilla työskentelevien terveyskeskuslääkärien paikallisen sopimuksen piirissä olevien terveyskeskuslääkärien palkkausta liittyen arkipäivisin tehtävään hoitojonon jononpurkuun.

Detta beslut publicerades 04.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Sote_Tepa_Tersi_Tk-lääkärit_ jononpurku_paikallinensopimus_2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.