Äänestysaluejaon muuttaminen ja siitä ilmoittaminen

HEL 2022-006231
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 503 §

V 24.8.2022, Helsingin kaupungin äänestysaluejaon muuttaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistaman sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016, 25.4.2018 ja 10.6.2020 muuttaman äänestysaluejaon muuttamista siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat (liite 1) määritellään seuraavasti:

1A
Kruununhaan kaupunginosan Kruununhaan osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 01020, 01021 ja 01023–01026 sekä Katajanokan kaupunginosan Katajanokan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 08137–08139 ja 08142.

6A
Länsisataman kaupunginosan Ruoholahden osa-alue sekä Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 20007, 20015, 20016 ja 20793.

6B
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 20007, 20015, 20016 ja 20793 sekä pienalue 2 sekä pienalueen 4 korttelit 20801–20807.

6D
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalue 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 20801–20807 sekä pienalue 7.

8A
Katajanokan kaupunginosan Katajanokan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 08137–08139 ja 08142 sekä pienalue 2.

10C
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 10577, 10579 ja 10581 sekä Sörnäisten kaupunginosan Sompasaaren osa-alue sekä Sörnäisten kaupunginosan Hanasaaren osa-alue.

10D
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalueet 1, 2, 3 ja 4 sekä pienalueen 5 korttelit 10577, 10579 ja 10581 sekä Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alue.

12A
Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12347, 12348, 12350, 12358–12360 ja 12575.

12B
Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 12347, 12348, 12350, 12358–12360, 12364, 12365 ja 12575.

12C
Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12364 ja 12365 sekä Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 12370 ja 12374–12377 sekä pienalue 2 sekä Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 22392 ja 22393.

12D
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 12370 ja 12374–12377 sekä Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 22392 ja 22393.

15A
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 15601, 15605, 15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalue 2.

15B
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueen 4 korttelit 15601, 15605, 15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Meilahden kaupunginosan Pikku Huopalahden osa-alueen pienalue 1 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

17A
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 17085, 17086 ja 17089–17092 sekä Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 17103–17107.

17C
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 17085, 17086 ja 17089–17092 sekä pienalue 3 sekä Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 17103–17107.

25B
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 kortteli 25953 sekä pienalueen 5 korttelit 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842, 25878 ja 25881 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822 sekä Koskelan kaupunginosan Koskelan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 26990–26993.

26A
Koskelan kaupunginosan Koskelan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 26990–26993 sekä Vanhakaupungin kaupunginosan Vanhakaupungin osa-alueen pienalueen 0 kortteli 27932.

28E
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 28300, 28301, 28132–28135, 28140–28143, 28169 ja 28310 sekä pienalue 8 sekä Oulunkylän kaupunginosan Veräjämäen osa-alueen pienalue 1.

28G
Oulunkylän kaupunginosan Veräjämäen osa-alueen pienalueet 2 ja 4 sekä Oulunkylän kaupunginosan Veräjälaakson osa-alue.

29D
Haagan kaupunginosan Etelä-Haagan osa-alueen pienalueet 3 ja 4 sekä Haagan kaupunginosan Pohjois-Haagan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 4 korttelit 29102, 29103, 29105 ja 29106.

29F
Haagan kaupunginosan Pohjois-Haagan osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 29138, 29139 ja 29141 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 29102, 29103, 29105 ja 29106 sekä pienalueen 5 kortteli 29154.

29G
Haagan kaupunginosan Pohjois-Haagan osa-alueen pienalueen 3 korttelit 29138, 29139 ja 29141 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta korttelia 29154 sekä Haagan kaupunginosan Lassilan osa-alueen pienalueen 0 korttelit 29156, 29159, 29163, 29186 ja 29190–29200.

29H
Haagan kaupunginosan Lassilan osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 29156, 29159, 29163, 29186 ja 29190–29200.

33B
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalueen 3 korttelit 33091, 33092 ja 33095 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 33202–33204.

33C
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 33091, 33092 ja 33095 sekä pienalueen 4 korttelit 33202–33204 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 1.

33E
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alue sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33056–33061 ja 33064 sekä pienalueen 3 korttelit 33300–33313.

33F
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285–33296 sekä pienalueen 4 korttelit 33226, 33228, 33229, 33231 ja 33233 sekä pienalue 5 sekä Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue.

33G
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 33285–33296 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 33226, 33228, 33229, 33231 ja 33233.

33H
Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 33056–33061 ja 33064 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 33300–33313 sekä Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alue.

45B
Vartiokylän kaupunginosan Vartioharjun osa-alueen pienalueet 2, 3 ja 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotilan osa-alueen pienalueen 0 korttelit 45210–45212, 45214, 45218 ja 45223.

45C
Vartiokylän kaupunginosan Puotilan osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 45210–45212, 45214, 45218 ja 45223 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 45078, 45082 ja 45083.

47B
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 47024 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 47021, 47022, 47030–47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47056–47059 sekä pienalue 3.

47C
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 47024 ja 47167 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47056–47059.

47F
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 47167 sekä pienalueen 6 korttelit 47021, 47022 ja 47030 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 47307–47310 ja 47340.

47H
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 47198, 47199, 47209, 47210, 47212–47220, 47222–47224, 47226, 47235, 47248–47256, 47259, 47273 ja 47316.

47J
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 47198, 47199, 47209, 47210, 47212–47220, 47222–47224, 47226, 47235, 47248–47256, 47259, 47273 ja 47316 sekä pienalueen 2 korttelit 47252, 47254, 47259 ja 47271 sekä pienalue 3.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 kortteli 49076 sekä pienalue 3 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta korttelia 49076 sekä pienalue 7 sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-alueen pienalue 1 sekä Santahaminan kaupunginosa sekä Ulkosaarten kaupunginosan Itäsaarten osa-alue.

49C
Vartiosaaren kaupunginosan Vartiosaaren osa-alue sekä Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 4 ja 5 sekä pienalueen 6 korttelit 49100–49102.

49E
Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alue.

54C
Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 54282–54285 ja 54287–54294.

54J
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 4 kortteli 54180 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueen 1 korttelit 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 1.

Samalla kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle uuden äänestysalueen 17D (liite 7) perustamista siten, että äänestysalueen rajat määritellään seuraavasti:

17D
Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue.

Samalla kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että äänestysaluejakokarttaan tehdään liitteen 20 mukaiset teknisluonteiset korjaukset.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää kaupunginvaltuusto ja äänestysalueiden äänestyspaikoista päättää kaupunginhallitus.

Vaalilain 8 § 2 momentin mukaan päätös äänestysalueista on tehtävä viimeistään voimaantuloa edeltävän vuoden elokuussa, jotta päätöksen mukainen äänestysaluejako olisi voimassa niissä vaaleissa, jotka toimitetaan seuraavan vuoden alussa tai sen jälkeen. Muutokset äänestysaluejaossa on ilmoitettava Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 31.8.2022, jotta muutokset olisivat voimassa seuraavissa lakisääteisissä vaaleissa (liitteet 21–22).

Seuraavat lakisääteiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan 2.4.2023. Vaalilain mukaan kaupunginvaltuusto määrää myös, mihin äänestysalueeseen kuuluvat henkilöt, joita ei ole väestörekisterijärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut Helsingin äänestysaluejaon 27.4.2005 sekä muuttanut sitä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016, 25.4.2018 ja 10.6.2020. Helsinki on jaettu 166 äänestysalueeseen. Äänestysalueeseen 90A kuuluvat henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta ja äänestysalueeseen 90B henkilöt, joiden kotikunta on ulkomailla.

Äänestysaluejaon muutosta valmisteltaessa on otettu huomioon Helsingin väestön kehityksen ja rakentamisen ennusteet, kuten kaavoituksen tulevaisuuden tilanne ja suunnitelmat alueittain, kaupunkiympäristön toimialan rakentamisen ja asuntotuotannon käynnistyvät hankkeet, kaupunginkanslian asumisen suunnitelmat sekä kaupunkitutkimuksen tutkimukset ja tilastot.

Täydennysrakentaminen ja uudet asuinalueet aiheuttavat muutoksia. Muutokset ilmenevät alueellisista kartoista (liitteet 2–19). Nykyiset äänestysalueet ja esitykset äänestysalueiden muutoksista ilmenevät Helsingin kartasta (liite 1) ja alueittaisista kartoista (liitteet 2–19).

Katajanokan alueen äänioikeutettujen määrät ovat kasvaneet ja on tarpeen muuttaa äänestysalueiden välistä rajaa, liite 2 (äänestysalueet 1A ja 8A).

Jätkäsaaren alueen kasvaessa on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 3, (äänestysalueet 6A, 6B ja 6D).

Kalasataman alueen kasvaessa on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 4 (äänestysalueet 10C ja 10D).

Alppilan Konepajan alueen äänioikeutettujen määrä on kasvanut ja on tarpeen muuttaa äänestysalueiden välisiä rajoja, liite 5 (äänestysalueet 12A, 12B, 12C ja 12D).

Meilahden alueen täydennysrakentamisen vuoksi on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 6 (äänestysalueet 15A ja 15B).

Pasilassa erityisesti Pohjois- ja Keski-Pasilan rakentuminen kasvattaa äänestysalueiden äänioikeutettujen määrää. Tämän vuoksi Pasilaan tulee perustaa uusi äänestysalue 17D. Samalla olemassa olevien äänestysalueiden rajoja on tarpeen muuttaa, liite 7 (äänestysalueet 17A, 17C ja 17D).

Koskelan entisen sairaala-alueen täydennysrakentamisen vuoksi on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 8 (äänestysalueet 25B ja 26A).

Veräjälaakson alueen kasvaessa on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 9 (äänestysalueet 28E ja 28G).

Haagan alueen täydennysrakentamisen vuoksi on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 10 (äänestysalueet 29D ja 29F).

Lassilan ja Pohjois-Haagan alueiden täydennysrakentamisen vuoksi on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 11 (äänestysalueet 29G ja 29H).

Kannelmäen alueen täydennysrakentamisen vuoksi on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 12 (äänestysalueet 33B ja 33C).

Kuninkaantammen alueen kasvaessa on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 13 (äänestysalueet 33E ja 33H).

Honkasuon alueen kasvaessa on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 14 (äänestysalueet 33F ja 33G).

Puotilan ja Vartioharjun alueiden täydennysrakentamisen vuoksi on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 15 (äänestysalueet 45B ja 45C).

Kontulan täydennysrakentamisen vuoksi on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 16 (äänestysalueet 47B, 47C ja 47F).

Mellunmäen alueen kasvaessa on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 17 (äänestysalueet 47H ja 47J).

Kruunuvuorenrannan asuinalueen kasvaessa on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 18 (äänestysalueet 49A, 49B, 49C ja 49E).

Vuosaaren Kahvikorttelin alueen kasvaessa on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, liite 19 (äänestysalueet 54C ja 54J).

Edellä mainittujen äänestysaluerajojen muutosten ja uuden äänestysalueen muodostamisen lisäksi äänestysaluejakoon tehdään pieniä teknisluonteisia korjauksia. Nämä ovat korjauksia, joita kaupungin kiinteistökarttaan on tehty ja jotka on päivitettävä äänestysaluejakokarttaan. Kyse on alueiden rakentamiseen liittyvistä kaupunginosa-, osa- ja pienalueiden rajojen siirroista. Teknisluonteiset korjaukset ilmenevät liitteestä 20 ja karttaliitteestä 1 erillisinä merkintöinä.

Henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta kuuluvat edelleen äänestysalueeseen 90A, ja henkilöt, joiden kotikunta on ulkomailla (ns. ulkosuomalaiset) kuuluvat edelleen äänestysalueeseen 90B.

Uuden äänestysalueen muodostamisen ja äänestysaluerajojen siirtämisen jälkeen Helsingissä on 167 äänestysaluetta.

Stäng

Keskusvaalilautakunta 13.06.2022 § 2

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistaman sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016, 25.4.2018 ja 10.6.2020 muuttaman äänestysaluejaon muuttamista siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat (liite 1) määritellään seuraavasti:

1A
Kruununhaan kaupunginosan Kruununhaan osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 01020, 01021 ja 01023–01026 sekä Katajanokan kaupunginosan Katajanokan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 08137–08139 ja 08142.

6A
Länsisataman kaupunginosan Ruoholahden osa-alue sekä Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 20007, 20015, 20016 ja 20793.

6B
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 20007, 20015, 20016 ja 20793 sekä pienalue 2 sekä pienalueen 4 korttelit 20801–20807.

6D
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalue 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 20801–20807 sekä pienalue 7.

8A
Katajanokan kaupunginosan Katajanokan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 08137–08139 ja 08142 sekä pienalue 2.

10C
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 10577, 10579 ja 10581 sekä Sörnäisten kaupunginosan Sompasaaren osa-alue sekä Sörnäisten kaupunginosan Hanasaaren osa-alue.

10D
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalueet 1, 2, 3 ja 4 sekä pienalueen 5 korttelit 10577, 10579 ja 10581 sekä Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alue.

12A
Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12347, 12348, 12350, 12358–12360 ja 12575.

12B
Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 12347, 12348, 12350, 12358–12360, 12364, 12365 ja 12575.

12C
Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12364 ja 12365 sekä Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 12370 ja 12374–12377 sekä pienalue 2 sekä Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 22392 ja 22393.

12D
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 12370 ja 12374–12377 sekä Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 22392 ja 22393.

15A
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 15601, 15605, 15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalue 2.

15B
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueen 4 korttelit 15601, 15605, 15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Meilahden kaupunginosan Pikku Huopalahden osa-alueen pienalue 1 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

17A
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 17085, 17086 ja 17089–17092 sekä Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 17103–17107.

17C
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 17085, 17086 ja 17089–17092 sekä pienalue 3 sekä Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 17103–17107.

25B
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 kortteli 25953 sekä pienalueen 5 korttelit 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842, 25878 ja 25881 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822 sekä Koskelan kaupunginosan Koskelan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 26990–26993.

26A
Koskelan kaupunginosan Koskelan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 26990–26993 sekä Vanhakaupungin kaupunginosan Vanhakaupungin osa-alueen pienalueen 0 kortteli 27932.

28E
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 28300, 28301, 28132–28135, 28140–28143, 28169 ja 28310 sekä pienalue 8 sekä Oulunkylän kaupunginosan Veräjämäen osa-alueen pienalue 1.

28G
Oulunkylän kaupunginosan Veräjämäen osa-alueen pienalueet 2 ja 4 sekä Oulunkylän kaupunginosan Veräjälaakson osa-alue.

29D
Haagan kaupunginosan Etelä-Haagan osa-alueen pienalueet 3 ja 4 sekä Haagan kaupunginosan Pohjois-Haagan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 4 korttelit 29102, 29103, 29105 ja 29106.

29F
Haagan kaupunginosan Pohjois-Haagan osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 29138, 29139 ja 29141 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 29102, 29103, 29105 ja 29106 sekä pienalueen 5 kortteli 29154.

29G
Haagan kaupunginosan Pohjois-Haagan osa-alueen pienalueen 3 korttelit 29138, 29139 ja 29141 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta korttelia 29154 sekä Haagan kaupunginosan Lassilan osa-alueen pienalueen 0 korttelit 29156, 29159, 29163, 29186 ja 29190–29200.

29H
Haagan kaupunginosan Lassilan osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 29156, 29159, 29163, 29186 ja 29190–29200.

33B
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalueen 3 korttelit 33091, 33092 ja 33095 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 33202–33204.

33C
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 33091, 33092 ja 33095 sekä pienalueen 4 korttelit 33202–33204 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 1.

33E
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alue sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33056–33061 ja 33064 sekä pienalueen 3 korttelit 33300–33313.

33F
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285–33296 sekä pienalueen 4 korttelit 33226, 33228, 33229, 33231 ja 33233 sekä pienalue 5 sekä Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue.

33G
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 33285–33296 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 33226, 33228, 33229, 33231 ja 33233.

33H
Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 33056–33061 ja 33064 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 33300–33313 sekä Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alue.

45B
Vartiokylän kaupunginosan Vartioharjun osa-alueen pienalueet 2, 3 ja 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotilan osa-alueen pienalueen 0 korttelit 45210–45212, 45214, 45218 ja 45223.

45C
Vartiokylän kaupunginosan Puotilan osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 45210–45212, 45214, 45218 ja 45223 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 45078, 45082 ja 45083.

47B
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 47024 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 47021, 47022, 47030–47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47056–47059 sekä pienalue 3.

47C
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 47024 ja 47167 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47056–47059.

47F
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 47167 sekä pienalueen 6 korttelit 47021, 47022 ja 47030 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 47307–47310 ja 47340.

47H
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 47198, 47199, 47209, 47210, 47212–47220, 47222–47224, 47226, 47235, 47248–47256, 47259, 47273 ja 47316.

47J
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 47198, 47199, 47209, 47210, 47212–47220, 47222–47224, 47226, 47235, 47248–47256, 47259, 47273 ja 47316 sekä pienalueen 2 korttelit 47252, 47254, 47259 ja 47271 sekä pienalue 3.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 kortteli 49076 sekä pienalue 3 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta korttelia 49076 sekä pienalue 7 sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-alueen pienalue 1 sekä Santahaminan kaupunginosa sekä Ulkosaarten kaupunginosan Itäsaarten osa-alue.

49C
Vartiosaaren kaupunginosan Vartiosaaren osa-alue sekä Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 4 ja 5 sekä pienalueen 6 korttelit 49100–49102.

49E
Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alue.

54C
Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 54282–54285 ja 54287–54294.

54J
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 4 kortteli 54180 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueen 1 korttelit 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 1.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle uuden äänestysalueen 17D (liite 7) perustamista siten, että äänestysalueen rajat määritellään seuraavasti:

17D
Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että äänestysaluejakokarttaan tehdään liitteen 20 mukaiset teknisluonteiset korjaukset.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 05.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.