Äänestysaluejaon muuttaminen ja siitä ilmoittaminen

HEL 2022-006231
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 206 §

Ändring i indelningen av Helsingfors stad i röstningsområden

Helsingfors stadsfullmäktige

Framställning

Stadsfullmäktige ändrade indelningen i röstningsområden som fullmäktige fastställde 27.4.2005 och ändrade 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016, 25.4.2018 och 10.6.2020. Gränserna för röstningsområdena nedan (bilaga 1) bestäms enligt följande:

1A
Kronohagen, delområdet Kronohagen, småområdena 2 och 3, småområde 4 utom kvarteren 01020, 01021 och 01023–01026; Skatudden, delområdet Skatudden, kvarteren 08137–08139 och 08142 i småområde 1.

6A
Västra hamnen, delområdet Gräsviken; Västra hamnen, delområdet Busholmen, kvarteren 20007, 20015, 20016 och 20793 i småområde 1.

6B
Västra hamnen, delområdet Busholmen, småområde 1 utom kvarteren 20007, 20015, 20016, 20793, småområde 2 och kvarteren 20801–20807 i småområde 4.

6D
Västra hamnen, delområdet Busholmen, småområde 3, småområde 4 utom kvarteren 20801–20807 och småområde 7.

8A
Skatudden, delområdet Skatudden, småområde 1 utom kvarteren 08137–08139 och 08142 samt småområde 2.

10C
Sörnäs, delområdet Fiskehamnen, småområde 5 utom kvarteren 10577, 10579 och 10581; Sörnäs, delområdet Sumparn; Sörnäs, delområdet Hanaholmen.

10D
Sörnäs, delområdet Fiskehamnen, småområdena 1, 2, 3, och 4 och kvarteren 10577, 10579 och 10581 i småområde 5; Sörnäs och Hermanstad, delområdet Hermansstadsstranden.

12A
Åshöjden, delområdet Ås, kvarteren 12347, 12348, 12350, 12358–12360 och 12575 i småområde 0.

12B
Åshöjden, delområdet Ås, småområde 0 utom kvarteren 12347, 12348, 12350, 12358–12360, 12364, 12365 och 12575.

12C
Åshöjden, delområdet Ås, kvarteren 12364 och 12365 i småområde 0; Åshöjden, delområdet Alphyddan, kvarteren 12370 och 12374–12377 i småområde 1 samt småområde 2; Vallgård, delområdet Vallgård, kvarteren 22392 och 22393 i småområde 1.

12D
Åshöjden, delområdet Alphyddan, småområde 1 utom kvarteren 12370 och 12374–12377; Vallgård, delområdet Vallgård, småområde 1 utom kvarteren 22392 och 22393.

15A
Mejlans, delområdet Mejlans, småområdena 1, 2 och 3 samt småområde 4 utom kvarteren 15601, 15605, 15610–15612, 15614 och 15616; Dal, delområdet Dal, småområde 2.

15B
Mejlans, delområdet Mejlans, kvarteren 15601, 15605, 15610–15612, 15614 och 15616 i småområde 4; Mejlans, delområdet Lillhoplax, småområde 1; Dal, delområdet Dal, småområdena 1 och 3.

17A
Böle, delområdet Västra Böle, småområde 1 samt småområde 2 utom kvarteren 17085, 17086 och 17089–17092; Böle, delområdet Mellersta Böle, småområde 1 och kvarteren 17103–17107 i småområde 2.

17C
Böle, delområdet Västra Böle, kvarteren 17085, 17086 och 17089–17092 i småområde 2 samt småområde 3; Böle, delområdet Mellersta Böle, småområde 2 utom kvarteren 17103–17107.

25B
Kottby, delområdet Kottby, småområde 3, kvarteret 25953 i småområde 4, kvarteren 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842, 25878 och 25881 i småområde 5 samt småområde 6 utom kvarteren 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 och 25822; Forsby, delområdet Forsby, kvarteren 26990–26993 i småområde 2.

26A
Forsby, delområdet Forsby, småområde 1 samt småområde 2 utom kvarteren 26990–26993; Gammelstaden, delområdet Gammelstaden, kvarteret 27932 i småområde 0.

28E
Åggelby, delområdet Dammen, småområde 1 utom kvarteren 28300, 28301, 28132–28135, 28140–28143, 28169 och 28310 och småområde 8; Åggelby, delområdet Grindbacka, småområde 1.

28G
Åggelby, delområdet Grindbacka, småområdena 2 och 4; Åggelby, delområdet Grinddal.

29D
Haga, delområdet Södra Haga, småområdena 3 och 4; Haga, delområdet Norra Haga, småområde 2 och kvarteren 29102, 29103, 29105 och 29106 i småområde 4.

29F
Haga, delområdet Norra Haga, småområde 3 utom kvarteren 29138, 29139 och 29141, småområde 4 utom kvarteren 29102, 29103, 291005 och 29106 och kvarteret 29154 i småområde 5.

29G
Haga, delområdet Norra Haga, kvarteren 29138, 29139 och 29141 i småområde 3, och småområde 5 utom kvarter 29154; Haga, delområdet Lassas, kvarteren 29156, 29159, 29163, 29186 och 29190–29200 i småområde 0.

29H
Haga, delområdet Lassas, småområde 0 utom kvarteren 29156, 29159, 29163, 29186 och 29190–29200.

33B
Kårböle, delområdet Gamlas, kvarteren 33119–33121, 33125–33127, 33129 och 33164 i småområde 1, kvarteren 33091, 33092 och 33095 i småområde 3 och småområde 4 utom kvarteren 33202–33204.

33C
Kårböle, delområdet Gamlas, småområde 1 utom kvarteren 33119–33121, 33125–33127, 33129 och 33164, småområde 3 utom kvarteren 33091, 33092 och 33095 och kvarteren 33202–33204 i småområde 4; Kårböle, delområdet Håkansåker, småområde 1.

33E
Kårböle, delområdet Magnuskärr; Kårböle, delområdet Håkansåker, kvarteren 33056–33061 och 33064 i småområde 2 och kvarteren 33300–33313 i småområde 3.

33F
Kårböle, delområdet Malmgård, kvarteren 33285–33296 i småområde 2, kvarteren 33226, 33228, 33229, 33231 och 33233 i småområde 4 samt småområde 5; Kårböle, delområdet Hongasmossa.

33G
Kårböle, delområdet Malmgård, småområde 2 utom kvarteren 33285–33296 och småområde 4 utom kvarteren 33226, 33228, 33229, 33231 och 33233.

33H
Kårböle, delområdet Håkansåker, småområde 2 utom kvarteren 33056–33061 och 33064 och småområde 3 utom kvarteren 33300–33313; Kårböle, delområdet Kungseken.

45B
Botby, delområdet Botbyåsen, småområdena 2, 3 och 4; Botby, delområdet Botby gård, kvarteren 45210–45212, 45214, 45218 och 45223 i småområde 0.

45C
Botby, delområdet Botby gård, småområde 0 utom kvarteren 45210–45212, 45214, 45218 och 45233; Botby, delområdet Botbyhöjden, småområde 3 och kvarteren 45078, 45082 och 45083 i småområde 4.

47B
Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, kvarteret 47024 i småområde 1 och småområde 6 utom kvarteren 47021, 47022, 47030–47032, 47034 och 47083; Mellungsby, delområdet Stensböle, småområde 2 utom kvarteren 47056–47059 och småområde 3.

47C
Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, småområde 1 utom kvarteren 47024 och 47167; Mellungsby, delområdet Stensböle, kvarteren 47056-47059 i småområde 2.

47F
Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, kvarteret 47167 i småområde 1 och kvarteren 47021, 47022 och 47030 i småområde 6; Mellungsby, delområdet Ärvings, småområde 2 och kvarteren 47307–47310 och 47340 i småområde 3.

47H
Mellungsby, delområdet Mellungsbacka, småområde 1 utom kvarteren 47198, 47199, 47209, 47210, 47212–47220, 47222–47224, 47226, 47235, 47248–47256, 47259, 47273 och 47316.

47J
Mellungsby, delområdet Mellungsbacka, kvarteren 47198, 47199, 47209, 47210, 47212–47220, 47222–47224, 47226, 47235, 47248–47256, 47259, 47273 och 47316 i småområde 1, kvarteren 47252, 47254, 47259 och 47271 i småområde 2 samt småområde 3.

49A
Degerö, delområdet Uppby, småområde 1, kvarteret 49076 i småområde 2 samt småområde 3; Degerö, delområdet Turholm, småområde 1.

49B
Degerö, delområdet Uppby, småområde 2 utom kvarteret 49076 och småområde 7; Degerö, delområdet Hästnässund, småområde 1; Sandhamn; Utöarna, delområdet Östra holmarna.

49C
Vårdö, delområdet Vårdö; Degerö, delområdet Uppby, småområdena 4 och 5 och kvarteren 49100–49102 i småområde 6.

49E
Degerö, delområdet Turholm, småområde 2; Degerö, delområdet Kronbergsstranden.

54C
Nordsjö, delområdet Kallvik, småområdena 2 och 3; Nordsjö, delområdet Solvik, småområde 3 utom kvarteren 54282–54285 och 54287–54294.

54J
Nordsjö, delområdet Mellersta Nordsjö, kvarteret 54180 småområde 4; Nordsjö, delområdet Kallvik, kvarteren 54123, 54124, 54181 och 54182 i småområde 1; Nordsjö, delområdet Solvik, småområde 1.

Stadsfullmäktige beslutade att ett nytt röstningsområde 17D (bilaga 7) bildas. Gränserna för röstningsområdet bestäms enligt följande:

17D
Böle, delområdet Norra Böle.

Dessutom beslutade stadsfullmäktige att ändringar av teknisk karaktär i enlighet med bilaga 20 görs på kartan över indelningen i röstningsområden.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Enligt i 8 § i vallagen är kommunen ett röstningsområde, om det inte är nödvändigt att dela in den i flera röstningsområden. Beslut om röstningsområdena fattas av stadsfullmäktige. Beslut om röstningsställena i röstningsområdena fattas av stadsstyrelsen.

Enligt 8 § 2 mom. i vallagen måste beslutet om röstningsområdena fattas senast i augusti månad det år som föregår ikraftträdandet för att indelningen i röstningsområden ska gälla vid val som förrättas vid ingången av följande år eller senare. Ändringarna i indelningen i röstningsområden ska meddelas Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast 31.8.2022 för att ändringarna ska gälla vid följande lagstadgade val (bilagorna 21–22).

Följande lagstadgade val är riksdagsvalet som förrättas 2.4.2023. Enligt vallagen ska stadsfullmäktige också bestämma till vilket röstningsområde de personer hör som i befolkningsdatasystemet inte har antecknats vid någon fastighet.

Stadsfullmäktige fastställde indelningen av Helsingfors i röstningsområden 27.4.2005 och har ändrat indelningen 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016, 25.4.2018 och 10.6.2020. Helsingfors är indelat i 166 röstningsområden. Till röstningsområde 90A hör personer utan permanent adress och till röstningsområde 90B personer med hemkommun utomlands.

Under beredningen av den nya indelningen i röstningsområden har bland annat följande prognoser för utvecklingen av befolkningen och byggandet i Helsingfors stad beaktats: framtida planläggningsläge och planerna för områdena, stadsmiljösektorns byggnads- och bostadsproduktionsprojekt som ska inledas, stadskansliets planer angående boende och stadsforskningens undersökningar och statistik.

Kompletteringsbyggande och nya bostadsområden medför ändringar. Ändringarna framgår av områdeskartorna (bilagorna 2–19). De nuvarande röstningsområdena och de föreslagna ändringarna i röstningsområdena framgår av Helsingfors karta (bilaga 1) och områdeskartorna (bilagorna 2–19).

Antalet röstberättigade i Skatuddens område har ökat och gränsen mellan röstningsområdena behöver ändras, bilaga 2 (röstningsområdena 1A och 8A).

Eftersom Busholmens område växer behövs ändringar i gränserna mellan röstningsområdena, bilaga 3 (röstningsområdena 6A, 6B och 6D).

Eftersom Fiskehamnens område växer är det nödvändigt att ändra gränserna mellan röstningsområdena, bilaga 4 (röstningsområdena 10C och 10D).

Antalet röstberättigade i Maskinverkstadens område i Alphyddan har ökat och det behövs ändringar i gränserna mellan röstningsområdena, bilaga 5 (röstningsområdena 12A, 12B, 12C och 12D).

Med anledning av kompletteringsbyggandet i Mejlans är det nödvändigt att ändra gränserna för röstningsområdena, bilaga 6 (röstningsområdena 15A och 15B).

I Böle ökar särskilt byggandet av Norra och Mellersta Böle antalet röstberättigade i röstningsområdena. Därför bör ett nytt röstningsområde 17D bildas i Böle. Det är också nödvändigt att samtidigt ändra på gränserna mellan de nuvarande röstningsområdena, bilaga 7 (röstningsområdena 17A, 17C och 17D).

Med anledning av kompletteringsbyggandet i Forsby före detta sjukhusområde är det nödvändigt att ändra på gränserna mellan röstningsområdena, bilaga 8 (röstningsområdena 25B och 26A).

Eftersom Grinddals område växer behövs ändringar i gränserna mellan röstningsområdena, bilaga 9 (röstningsområdena 28E och 28G).

Med anledning av kompletteringsbyggandet i Haga är det nödvändigt att ändra på gränderna mellan röstningsområdena, bilaga 10 (röstningsområdena 29D och 29F).

På grund av kompletteringsbyggandet i Lassas och Norra Haga behövs det ändringar i gränserna mellan röstningsområdena, bilaga 11 (röstningsområdena 29G och 29H).

På grund av kompletteringsbyggandet i Gamlas behöver gränserna mellan röstningsområdena ändras, bilaga 12 (röstningsområdena 33B och 33C).

Eftersom Kungsekens område växer behövs det ändringar i gränserna mellan röstningsområdena, bilaga 13 (röstningsområdena 33E och 33H).

Eftersom Hongasmossas område växer är det nödvändigt att ändra på gränserna mellan röstningsområdena, bilaga 14 (röstningsområdena 33F och 33G).

Med anledning av kompletteringsbyggandet i Botby gård och Botbyåsen är det nödvändigt att ändra på gränserna mellan röstningsområdena, bilaga 15 (röstningsområdena 45B och 45C).

På grund av kompletteringsbyggandet i Gårdsbacka behöver gränserna mellan röstningsområdena ändras, bilaga 16 (röstningsområdena 47B, 47C och 47F).

Eftersom Mellungsbackas område växer behövs det ändring i gränserna mellan röstningsområdena, bilaga 17 (röstningsområdena 47H och 47J).

Eftersom bostadsområdet Kronbergsstranden växer behöver gränserna mellan röstningsområdena ändras, bilaga 18 (röstningsområdena 49A, 49B, 49C och 49E).

När Kaffekvarterets område i Nordsjö växer är det nödvändigt att ändra på gränserna mellan röstningsområdena, bilaga 19 (röstningsområdena 54C och 54J).

Utöver dessa ändringar av gränserna mellan röstningsområden och bildandet av det nya röstningsområdet görs små ändringar av teknisk karaktär i indelningen av röstningsområdena. Det rör sig om ändringar som har gjorts på stadens fastighetskarta och som behöver föras in på kartan över indelningen i röstningsområden. Det är fråga om flyttningar av gränser för stadsdelar, delområden och småområden på grund av områdesbyggande. Ändringarna av teknisk karaktär framgår av bilaga 20 och av kartbilaga 2, där de anges som separata beteckningar.

Personer utan permanent adress hör fortfarande till röstningsområdet 90A, och de personer vars hemkommun är utomlands (s.k. utlandsfinländare) hör fortfarande till röstningsområdet 90B.

Helsingfors har 167 röstningsområden efter att det nya röstningsområdet bildats och ändringarna gjorts i gränserna mellan röstningsområdena.

Stäng

Kaupunginhallitus 27.06.2022 § 503

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistaman sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016, 25.4.2018 ja 10.6.2020 muuttaman äänestysaluejaon muuttamista siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat (liite 1) määritellään seuraavasti:

1A
Kruununhaan kaupunginosan Kruununhaan osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 01020, 01021 ja 01023–01026 sekä Katajanokan kaupunginosan Katajanokan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 08137–08139 ja 08142.

6A
Länsisataman kaupunginosan Ruoholahden osa-alue sekä Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 20007, 20015, 20016 ja 20793.

6B
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 20007, 20015, 20016 ja 20793 sekä pienalue 2 sekä pienalueen 4 korttelit 20801–20807.

6D
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalue 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 20801–20807 sekä pienalue 7.

8A
Katajanokan kaupunginosan Katajanokan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 08137–08139 ja 08142 sekä pienalue 2.

10C
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 10577, 10579 ja 10581 sekä Sörnäisten kaupunginosan Sompasaaren osa-alue sekä Sörnäisten kaupunginosan Hanasaaren osa-alue.

10D
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalueet 1, 2, 3 ja 4 sekä pienalueen 5 korttelit 10577, 10579 ja 10581 sekä Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alue.

12A
Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12347, 12348, 12350, 12358–12360 ja 12575.

12B
Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 12347, 12348, 12350, 12358–12360, 12364, 12365 ja 12575.

12C
Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12364 ja 12365 sekä Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 12370 ja 12374–12377 sekä pienalue 2 sekä Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 22392 ja 22393.

12D
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 12370 ja 12374–12377 sekä Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 22392 ja 22393.

15A
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 15601, 15605, 15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalue 2.

15B
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueen 4 korttelit 15601, 15605, 15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Meilahden kaupunginosan Pikku Huopalahden osa-alueen pienalue 1 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

17A
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 17085, 17086 ja 17089–17092 sekä Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 17103–17107.

17C
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 17085, 17086 ja 17089–17092 sekä pienalue 3 sekä Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 17103–17107.

25B
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 kortteli 25953 sekä pienalueen 5 korttelit 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842, 25878 ja 25881 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822 sekä Koskelan kaupunginosan Koskelan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 26990–26993.

26A
Koskelan kaupunginosan Koskelan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 26990–26993 sekä Vanhakaupungin kaupunginosan Vanhakaupungin osa-alueen pienalueen 0 kortteli 27932.

28E
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 28300, 28301, 28132–28135, 28140–28143, 28169 ja 28310 sekä pienalue 8 sekä Oulunkylän kaupunginosan Veräjämäen osa-alueen pienalue 1.

28G
Oulunkylän kaupunginosan Veräjämäen osa-alueen pienalueet 2 ja 4 sekä Oulunkylän kaupunginosan Veräjälaakson osa-alue.

29D
Haagan kaupunginosan Etelä-Haagan osa-alueen pienalueet 3 ja 4 sekä Haagan kaupunginosan Pohjois-Haagan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 4 korttelit 29102, 29103, 29105 ja 29106.

29F
Haagan kaupunginosan Pohjois-Haagan osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 29138, 29139 ja 29141 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 29102, 29103, 29105 ja 29106 sekä pienalueen 5 kortteli 29154.

29G
Haagan kaupunginosan Pohjois-Haagan osa-alueen pienalueen 3 korttelit 29138, 29139 ja 29141 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta korttelia 29154 sekä Haagan kaupunginosan Lassilan osa-alueen pienalueen 0 korttelit 29156, 29159, 29163, 29186 ja 29190–29200.

29H
Haagan kaupunginosan Lassilan osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 29156, 29159, 29163, 29186 ja 29190–29200.

33B
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalueen 3 korttelit 33091, 33092 ja 33095 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 33202–33204.

33C
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 33091, 33092 ja 33095 sekä pienalueen 4 korttelit 33202–33204 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 1.

33E
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alue sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33056–33061 ja 33064 sekä pienalueen 3 korttelit 33300–33313.

33F
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285–33296 sekä pienalueen 4 korttelit 33226, 33228, 33229, 33231 ja 33233 sekä pienalue 5 sekä Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue.

33G
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 33285–33296 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 33226, 33228, 33229, 33231 ja 33233.

33H
Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 33056–33061 ja 33064 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 33300–33313 sekä Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alue.

45B
Vartiokylän kaupunginosan Vartioharjun osa-alueen pienalueet 2, 3 ja 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotilan osa-alueen pienalueen 0 korttelit 45210–45212, 45214, 45218 ja 45223.

45C
Vartiokylän kaupunginosan Puotilan osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 45210–45212, 45214, 45218 ja 45223 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 45078, 45082 ja 45083.

47B
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 47024 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 47021, 47022, 47030–47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47056–47059 sekä pienalue 3.

47C
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 47024 ja 47167 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47056–47059.

47F
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 47167 sekä pienalueen 6 korttelit 47021, 47022 ja 47030 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 47307–47310 ja 47340.

47H
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 47198, 47199, 47209, 47210, 47212–47220, 47222–47224, 47226, 47235, 47248–47256, 47259, 47273 ja 47316.

47J
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 47198, 47199, 47209, 47210, 47212–47220, 47222–47224, 47226, 47235, 47248–47256, 47259, 47273 ja 47316 sekä pienalueen 2 korttelit 47252, 47254, 47259 ja 47271 sekä pienalue 3.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 kortteli 49076 sekä pienalue 3 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta korttelia 49076 sekä pienalue 7 sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-alueen pienalue 1 sekä Santahaminan kaupunginosa sekä Ulkosaarten kaupunginosan Itäsaarten osa-alue.

49C
Vartiosaaren kaupunginosan Vartiosaaren osa-alue sekä Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 4 ja 5 sekä pienalueen 6 korttelit 49100–49102.

49E
Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alue.

54C
Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 54282–54285 ja 54287–54294.

54J
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 4 kortteli 54180 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueen 1 korttelit 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 1.

Samalla kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle uuden äänestysalueen 17D (liite 7) perustamista siten, että äänestysalueen rajat määritellään seuraavasti:

17D
Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue.

Samalla kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että äänestysaluejakokarttaan tehdään liitteen 20 mukaiset teknisluonteiset korjaukset.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Keskusvaalilautakunta 13.06.2022 § 2

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistaman sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016, 25.4.2018 ja 10.6.2020 muuttaman äänestysaluejaon muuttamista siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat (liite 1) määritellään seuraavasti:

1A
Kruununhaan kaupunginosan Kruununhaan osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 01020, 01021 ja 01023–01026 sekä Katajanokan kaupunginosan Katajanokan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 08137–08139 ja 08142.

6A
Länsisataman kaupunginosan Ruoholahden osa-alue sekä Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 20007, 20015, 20016 ja 20793.

6B
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 20007, 20015, 20016 ja 20793 sekä pienalue 2 sekä pienalueen 4 korttelit 20801–20807.

6D
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalue 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 20801–20807 sekä pienalue 7.

8A
Katajanokan kaupunginosan Katajanokan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 08137–08139 ja 08142 sekä pienalue 2.

10C
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 10577, 10579 ja 10581 sekä Sörnäisten kaupunginosan Sompasaaren osa-alue sekä Sörnäisten kaupunginosan Hanasaaren osa-alue.

10D
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalueet 1, 2, 3 ja 4 sekä pienalueen 5 korttelit 10577, 10579 ja 10581 sekä Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alue.

12A
Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12347, 12348, 12350, 12358–12360 ja 12575.

12B
Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 12347, 12348, 12350, 12358–12360, 12364, 12365 ja 12575.

12C
Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12364 ja 12365 sekä Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 12370 ja 12374–12377 sekä pienalue 2 sekä Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 22392 ja 22393.

12D
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 12370 ja 12374–12377 sekä Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 22392 ja 22393.

15A
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 15601, 15605, 15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalue 2.

15B
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueen 4 korttelit 15601, 15605, 15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Meilahden kaupunginosan Pikku Huopalahden osa-alueen pienalue 1 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

17A
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 17085, 17086 ja 17089–17092 sekä Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 17103–17107.

17C
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 17085, 17086 ja 17089–17092 sekä pienalue 3 sekä Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 17103–17107.

25B
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 kortteli 25953 sekä pienalueen 5 korttelit 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842, 25878 ja 25881 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822 sekä Koskelan kaupunginosan Koskelan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 26990–26993.

26A
Koskelan kaupunginosan Koskelan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 26990–26993 sekä Vanhakaupungin kaupunginosan Vanhakaupungin osa-alueen pienalueen 0 kortteli 27932.

28E
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 28300, 28301, 28132–28135, 28140–28143, 28169 ja 28310 sekä pienalue 8 sekä Oulunkylän kaupunginosan Veräjämäen osa-alueen pienalue 1.

28G
Oulunkylän kaupunginosan Veräjämäen osa-alueen pienalueet 2 ja 4 sekä Oulunkylän kaupunginosan Veräjälaakson osa-alue.

29D
Haagan kaupunginosan Etelä-Haagan osa-alueen pienalueet 3 ja 4 sekä Haagan kaupunginosan Pohjois-Haagan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 4 korttelit 29102, 29103, 29105 ja 29106.

29F
Haagan kaupunginosan Pohjois-Haagan osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 29138, 29139 ja 29141 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 29102, 29103, 29105 ja 29106 sekä pienalueen 5 kortteli 29154.

29G
Haagan kaupunginosan Pohjois-Haagan osa-alueen pienalueen 3 korttelit 29138, 29139 ja 29141 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta korttelia 29154 sekä Haagan kaupunginosan Lassilan osa-alueen pienalueen 0 korttelit 29156, 29159, 29163, 29186 ja 29190–29200.

29H
Haagan kaupunginosan Lassilan osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 29156, 29159, 29163, 29186 ja 29190–29200.

33B
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalueen 3 korttelit 33091, 33092 ja 33095 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 33202–33204.

33C
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 33091, 33092 ja 33095 sekä pienalueen 4 korttelit 33202–33204 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 1.

33E
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alue sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33056–33061 ja 33064 sekä pienalueen 3 korttelit 33300–33313.

33F
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285–33296 sekä pienalueen 4 korttelit 33226, 33228, 33229, 33231 ja 33233 sekä pienalue 5 sekä Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue.

33G
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 33285–33296 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 33226, 33228, 33229, 33231 ja 33233.

33H
Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 33056–33061 ja 33064 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 33300–33313 sekä Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alue.

45B
Vartiokylän kaupunginosan Vartioharjun osa-alueen pienalueet 2, 3 ja 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotilan osa-alueen pienalueen 0 korttelit 45210–45212, 45214, 45218 ja 45223.

45C
Vartiokylän kaupunginosan Puotilan osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 45210–45212, 45214, 45218 ja 45223 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 45078, 45082 ja 45083.

47B
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 47024 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 47021, 47022, 47030–47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47056–47059 sekä pienalue 3.

47C
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 47024 ja 47167 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47056–47059.

47F
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 47167 sekä pienalueen 6 korttelit 47021, 47022 ja 47030 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 47307–47310 ja 47340.

47H
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 47198, 47199, 47209, 47210, 47212–47220, 47222–47224, 47226, 47235, 47248–47256, 47259, 47273 ja 47316.

47J
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 47198, 47199, 47209, 47210, 47212–47220, 47222–47224, 47226, 47235, 47248–47256, 47259, 47273 ja 47316 sekä pienalueen 2 korttelit 47252, 47254, 47259 ja 47271 sekä pienalue 3.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 kortteli 49076 sekä pienalue 3 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta korttelia 49076 sekä pienalue 7 sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-alueen pienalue 1 sekä Santahaminan kaupunginosa sekä Ulkosaarten kaupunginosan Itäsaarten osa-alue.

49C
Vartiosaaren kaupunginosan Vartiosaaren osa-alue sekä Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 4 ja 5 sekä pienalueen 6 korttelit 49100–49102.

49E
Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alue.

54C
Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 54282–54285 ja 54287–54294.

54J
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 4 kortteli 54180 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueen 1 korttelit 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 1.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle uuden äänestysalueen 17D (liite 7) perustamista siten, että äänestysalueen rajat määritellään seuraavasti:

17D
Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että äänestysaluejakokarttaan tehdään liitteen 20 mukaiset teknisluonteiset korjaukset.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 31.08.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, telefon: 09 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.