Hankinta, optio, kulttuurikeskusten turvallisuuspalvelut, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-008301
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Optiokauden käyttöönotto kulttuurikeskusten turvallisuuspalveluiden sopimuksissa

Kulturdirektör

Päätös

Vs. Kulttuurijohtaja päätti ottaa käyttöön ensimmäisen optiokauden yhdelle (1) vuodelle ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023 kulttuurikeskusten turvallisuuspalvelusopimuksissa Palmia Oy:n kanssa.

Optiokauden arvioitu kokonaisarvon arvonlisäveroton arvo on noin 1 075 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri– ja vapaa–aikalautakunta päätti kulttuurikeskusten turvallisuuspalvelujen hankinnasta (21.4.2020, 74§) sopimuskaudelle ja kahdesta yhden (1) vuoden pituisesta optiokaudesta.

Detta beslut publicerades 23.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Beslutsfattare

Reetta Heiskanen
kulttuurijohtaja