Valtuustoaloite, naisten uimavuoro Itäkeskuksen uimahalliin

HEL 2022-008455
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 25. / 306 §

Ledamoten Mahad Ahmeds motion om en simtur för damer vid Östra centrums simhall

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Mahad Ahmed och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion att damer ska få en egen simtur vid Östra centrums simhall.

Stadsstyrelsen understöder inte att en simtur reserveras bara för damer vid Östra centrums simhall, utan uppmanar idrottstjänsterna att bedöma om man kunde öka damernas turer vid Jakobacka simhall.

Östra centrums simhall är en av stadens största och ligger vid utmärkta trafikförbindelser. Simhallen besöks årligen av 340 000 kunder, vilket betyder i genomsnitt nästan tusen personer per dag. Utöver simning spelas undervattenspolo, vattenpolo och kanotpolo i hallen och vattengymnastik och simundervisning för skolelever ordnas. Simhallens influensområde täcker en stor del av östra Helsingfors, där invånarantalet förväntas öka under de kommande åren.

Stadens idrottstjänster har erbjudit damer separata simturer vid Jakobacka simhall sedan 2002. Även Georgsgatans simhall har separata turer för damer och herrar.

Att damer har en egen tur vid Jakobacka simhall har motiverats med mångkulturella skäl, integration, den allmänna samhälleliga godtagbarheten och ökning av välmående med hjälp av motion. Det huvudsakliga syftet med simturen har varit att flickor och kvinnor som inte kunnat delta i vanlig simundervisning ska lära sig simma. Turerna är mycket populära och köer bildas tidvis.

Jakobacka simhall är liten och på grund av sitt läge når den inte besökare från ett lika stort område som Östra centrums simhall. Det är inte motiverat att reservera en så stor simhall som Östra centrum för begränsad användning. Stadens simhallsnätverk kommer att bli mindre under de kommande åren åtminstone för en tid eftersom Östra centrums och Georgsgatans simhallar ska byggas om och Brobacka simhall ska rivas. Det kommer att finnas färre turer att reservera tills renoveringarna och Bunkerns simhall på Busholmen blir klara. Därför måste de olika användargrupperna samsas om ett mindre bassängutrymme än nu.

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt en servicestrategi för idrottstjänsterna. Enligt strategin är idrottstjänsternas huvuduppgift att få stadsborna att motionera mer på egen hand och öka den organiserade motionens popularitet. För att främja dessa mål måste staden erbjuda omfattande möjligheter att fritt använda idrottsplatser så att så många människor som möjligt ska garanteras en möjlighet att motionera.

Svaret stämmer överens med kultur- och fritidsnämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 4 mom. i förvaltningsstadgan behandlas i stadsfullmäktige svar på en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter. Stadsstyrelsens svar ska föreläggas i stadsfullmäktige inom åtta månader från att motionen väckts.

Stäng

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 771

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.10.2022 § 180

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä Itäkeskuksen uimahallia soveltuvana vain naisille tarkoitettuihin uintivuoroihin. Sen sijaan liikuntapalvelut voivat arvioida, onko tarvetta ja mahdollisuutta lisätä Jakomäen hallissa olevia vain naisille tarjottuja vuoroja.

Vartiokylän kaupunginosassa ja hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitseva Itäkeskuksen uimahalli on yksi Helsingin suurimmista. Hallin huoneistoala noin 8855 neliömetriä ja uimapinta-alaa Itäkeskuksesta löytyy noin 1281 neliömetriä. Kiinteistöstä löytyy kolme erillisistä uima-allasta, poreallas, kylmävesiallas, vesiliukumäki, kuusi saunaa ja kunto- sekä liikuntasaleja. Altaiden puolella pelataan uimisen ohella muun muassa uppo- ja vesipalloa, kanoottipooloa, harrastetaan vesijumppaa sekä järjestetään koululaisten uinninopetusta.

Hallin hyvästä sijainnista sekä monipuolisista käyttömahdollisuuksista johtuen Itäkeskuksen uimahallissa vierailee vuosittain noin 340 000 asiakasta, eli lähes 1000 ihmistä päivässä. Hallin käyttäjäryhmät ovat luonteeltaan varsin heterogeenisiä.

Itäkeskuksen uimahallin vaikutusalue kattaa merkittävän osan Itä-Helsinkiä, jonka väestömäärän ennustetaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Tältä pohjalta on odotettavissa, että uimahallin kävijämäärät kasvavat entisestään lähitulevaisuudessa.

Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus (aiemmin Liikuntavirasto) on tarjonnut naisille vuodesta 2002 lähtien erillisiä uintivuoroja Jakomäen uimahallissa. Kyseinen halli on katsottu sopivimmaksi paikaksi tarjota kuvatun kaltainen positiivisen diskriminaation palvelu, sillä Jakomäessä asiaan liittyvät asiakasturvallisuushaasteet ovat kiinteistön pienen koon vuoksi hallittavissa.

Liikuntapalvelukokonaisuus järjestää naisten ohella erillisiä uintiaikoja myös miehille Yrjönkadun uimahallissa.

Helsingissä on yhteensä 14 uimahallia. Kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus hallinnoi näistä neljää (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja Yrjönkatu), joiden lisäksi Helsingissä on yhdeksän yhtiöpohjaista uimahallia (Haaga, Kallio, Kontula, Lauttasaari, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki, Töölö ja Vuosaari), joiden toimintaa kaupunki avustaa. Kesällä useimmat uimahallit sulkevat ovensa ja vastaavasti Uimastadionin ja Kumpulan maauimalat avautuvat.

Lähivuosina Helsingin uimalaverkosto on kaventumassa Itäkeskuksen ja Yrjönkadun uimahallien peruskorjausten sekä Siltamäen uimahallin purkamisen myötä. Ennen korjaustöiden ja Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallin valmistumista uintimahdollisuuksien osalta Helsingissä on jaettavissa niukkuutta, mikä edellyttää eri käyttäjäryhmiltä kasvamassa määrin toimimista nykyistä pienemmän allastilan kanssa. Esimerkiksi varattavissa olevien uintivuorojen ja ratojen määrä tulevat vähentymään.

Edellä mainituista syistä johtuen Itäkeskuksen kaltaisen ison uimahallin varaaminen tietyn väestöryhmän yksityiskäyttöön ei ole perusteltua. Lisäksi hallin asiakaskunnan rajaaminen olisi ristiriidassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 14.12.2021 hyväksytyn liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian kanssa. Asiakirjan mukaan palvelukokonaisuuden päätehtäviin kuuluu omaehtoisen liikunnan lisääntyminen Helsingissä ja organisoidun liikunnan sekä urheilun suosion kasvattaminen. Näiden tavoitteiden edistäminen edellyttää mahdollisimman laajojen ja avoimien käyttömahdollisuuksien tarjoamista liikuntapaikoilla. Tätä kautta tarjotaan liikkumismahdollisuuksia lukumäärällisesti mahdollisimman suurelle ihmisjoukolle.

Jakomäessä järjestettävää naisten uintivuoroa on aiemmin perusteltu monikulttuuristen syiden, yleisen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden, liikunnan kautta tulevan hyvinvoinnin lisäämisen ja maahan muuttaneiden kotouttamisen näkökulmista. Kyseisen vuoron avulla on ensisijaisesti pyritty opettamaan uimataitoa niille tytöille ja naisille, jotka eivät ole voineet osallistua tavanomaiseen uimaopetukseen. Nämä perustelut ovat edelleen ajankohtaisia ja oikeutettuja.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mahad Ahmed: Lisätään uusi toinen kappale (korvaa alkuperäisen):

”Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä Itäkeskuksen uimahallia soveltuvana vain naisille tarkoitettuihin uintivuoroihin. Sen sijaan liikuntapalvelut voivat arvioida, onko tarvetta ja mahdollisuutta lisätä Jakomäen hallissa olevia vain naisille tarjottuja vuoroja.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mahad Ahmedin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 3
Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 10
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Joel Harkimo, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anna Karhumaa, Heimo Laaksonen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Mahad Ahmedin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 3 - 10.

04.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 05.12.2022

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi