Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2022, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2022-009356
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 81 §

Talousarvion toteutumisennuste 3/2022

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n taloussuunnittelupäällikkö Ari Päivärinta. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kokouksessa käsitellään liikenneliikelaitoksen talousarvion
toteutumisennuste vuoden 2022 kolmannelta vuosineljännekseltä.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 17.08.2022 § 60

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto
Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Mer information fås av

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi