Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Korkoonpanon muutos, ilmoitus valtuustoryhmästä eroamisesta

HEL 2022-009612
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 198 §

Anmälan om utträde ur fullmäktigegrupp

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade den i bilagan ingående anmälan om en ledamots utträde ur Samlingspartiets fullmäktigegrupp.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

En ledamot som vill ansluta sig till eller utträda ur en fullmäktigegrupp ska enligt 30 kap. 2 § i förvaltningsstadgan skriftligen anmäla detta för fullmäktige.

Wille Rydman har ansökt om utträde ur Samlingspartiets fullmäktigegrupp 21.6.2022.

Stäng

Detta beslut publicerades 31.08.2022

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Mer information fås av

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1. Ilmoitus 21.6.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.