Valtuustoaloite, puhelinten ja älylaitteiden latauspisteitä nuorille

HEL 2022-010667
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 15. / 77 §

Ledamoten Pekka Sauris motion om laddningsstationer för smarta enheter i offentliga lokaler

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att i samband med genomförande av åtgärder höra unga helsingforsbor via stadens påverkanssystem för ungdomar. (Pekka Sauri)

Behandling

Ledamoten Pekka Sauri understödd av ledamoten Matias Pajula föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att i samband med genomförande av åtgärder höra unga helsingforsbor via stadens påverkanssystem för ungdomar.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

4 omröstningen

Ledamoten Pekka Sauris förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Pekka Sauris förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 78
Hilkka Ahde, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Timo Harakka, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuulia Pitkänen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 1
Laura Korpinen

Frånvarande: 5
Outi Alanko-Kahiluoto, Harry Harkimo, Ville Jalovaara, Laura Kolbe, Johanna Sydänmaa

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Pekka Sauris förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att i samband med genomförande av åtgärder höra unga helsingforsbor via stadens påverkanssystem för ungdomar.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pitkänen, Tuulia Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 22 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 16 0 0 2
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 1
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 7 1 1 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 1
Ej fullmäktigegrupp 1 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 0 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Pekka Sauri och 33 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden installerar laddningsstationer för telefoner och smarta enheter, i synnerhet för de unga, i lokaler med fritt inträde.

Nuförtiden finns laddningsstationer för telefoner och smarta enheter till förfogande bland annat i metrostationers biljetthallar, bibliotek och ungdomslokaler samt i samband med idrottslokaler.

Utifrån Helen Ab:s erfarenheter av försöket mySMARTLife, som nämns i motionen, är det önskvärt att placera laddningsstationer i mer skyddade miljöer än utomhus. Laddningsstationer vid bänkar utomhus utsätts inte bara för varierande väderförhållanden utan också för skadegörelse.

Trafikaffärsverket (HST) installerade laddningsstationer för telefoner och smarta enheter i biljetthallar i metrostationerna österut från Gräsviken år 2019. På samma sätt som i Helen Ab:s projekt mySMARTLife utsattes även metrostationernas laddningsstationer för skadegörelse, men ändå i mindre omfattning än laddningsstationerna vid bänkar utomhus. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab fortsätter underhålla metrostationernas laddningsstationer och vidareutvecklar deras användbarhet.

Kultur- och fritidssektorn uppdaterar uppgifter om alla sina befintliga laddningsstationer i sina servicebeskrivningar för kundkommunikation och installerar tio nya laddningsstationer så fort som möjligt utifrån det behov som verksamhetsställena föreslagit.

Stadsmiljönämnden konstaterar i sitt utlåtande att staden i samarbete med Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab vid följande konkurrensutsättning av hållplatstaken kan utreda huruvida det är möjligt att öka antalet laddningsstationer vid hållplatser.

Svaret stämmer överens med stadsmiljönämndens, kultur- och fritidsnämndens, Helen Ab:s och Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s utlåtanden. Utlåtandena finns som bilagor i ärendet eller i beslutshistorien.

Enligt 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan behandlar stadsfullmäktige svar på en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter. Stadsstyrelsens svar ska föreläggas stadsfullmäktige senast inom åtta månader från att motionen väckts.

Stäng

Kaupunginhallitus 27.02.2023 § 122

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.12.2022 § 710

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että kaupungissa on paljon mahdollisuuksia ladata mobiililaitteita niin yritysten kuin kaupunginkin julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa mm. kauppakeskuksissa, kahviloissa ja liikennevälineissä.

Yleisillä alueilla ei ole sähkön pienjänniteverkkoa. Ulkovalaistusverkko ei sovellu lataustoimintaan koska suojamaa puuttuu ja valoisaan aikaan ei ole virtaa. Kun julkisivu- ja mainosasiakkuudet hankkivat ulkovalaistusverkosta sähköä, saattaisi ilmaisen sähkön jakelu muodostua ongelmalliseksi. Sähkömarkkinalaki kun velvoittaa kohtelemaan kaikkia asiakkaita tasapuolisesti.

Helen Oy sijoitti yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa kesällä 2018 Helsinkiin ulkotiloihin viisi aurinkokennopenkkiä, joissa voi ladata mobiililaitteen tai sähköpyörän.

Ulkotilaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpisteitä toteutettaessa on korostettava sähköturvallisuutta, ilkivallankestävyyttä ja toimintavarmuutta Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa. Lisäksi kalusteiden tulee olla kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia ja noudattaa Helsingin kaupunkitilaohjetta.

Seuraavassa pysäkkikatoskilpailutuksessa voidaan yhteistyössä kaupunkiliikenteen kanssa tutkia onko katoksiin mahdollista lisätä latauspisteitä. Katoksissa on soveltuva kattopinta aurinkopaneeleille ja tälläkin hetkellä 17 katosta on sähköistetty pelkillä aurinkokennoilla.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Tomas Palmgren, projektinjohtaja: 310 38586

tomas.palmgren@hel.fi

Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.12.2022 § 202

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että nuorilla ja muilla tarvitsevilla olisi käytettävissä puhelinten ja älylaitteiden latauspisteistä paikoissa, joihin on maksuton pääsy.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla puhelinten ja älylaitteiden latauspisteistä on useissa toimipisteissä kuten kirjastoissa, nuorisotiloissa ja liikuntatilojen yhteydessä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla havaittiin aloitteeseen vastaamisen yhteydessä, että kaikista jo olemassa olevista latauspisteistä ei ollut tiedot ajan tasalla asiakasviestinnän kannalta palvelukuvauksissa ja tiedot tullaan päivittämään. Lisäksi toimiala tulee asentamaan kymmenen uutta latauspistettä mahdollisimman pian toimipisteistä esitettyjen tarpeiden perusteella.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto
Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.03.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.