Vahingonkorvaus, esinevahinko, Hoivakoti Vanamo

HEL 2022-013866
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 168 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng