Aamukouluasia, työterveyspalvelujen laatukilpailu

HEL 2022-014017
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 838 §

Aamukouluasia: työterveyspalvelujen laatukilpailutuksen tilannekatsaus

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat henkilöstöpolitiikan johtaja Asta Enroos, yksikönpäällikkö Sanna-Mari Myllynen sekä Työterveys Helsingin va. toimitusjohtaja Marko Karvinen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto on 8.12.2021 (385 §) hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. Talousarviossa todetaan, että työterveyspalveluista tullaan järjestämään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalveluiden saatavuutta.

Kaupunginvaltuusto on 1.6.2022 (143 §) päättänyt Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttamisesta. Päätöksen mukaan Helsingin kaupungin omana toimintana tuottamat työterveyspalvelut voidaan saattaa kilpailuttamisen piiriin. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan palvelukseen.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö on 2.9.2022 (169 §) hyväksynyt työterveyspalveluiden hankinnan osallistumispyynnön julkaisun. Hankintamenettelynä käytetään itsemääriteltyä neuvottelumenettelyä. Vs. kansliapäällikkö on 19.10.2022 (198 §) päättänyt valita seuraavat tarjoajaehdokkaat neuvottelu- ja tarjouskilpailuvaiheisiin osallistumishakemusten perusteella: Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oy sekä Pihlajalinna Terveys Oy.

Kaupunginhallitus merkitsi 28.4.2022 (303 §) tiedoksi saadun selvityksen Työterveys Helsingin kilpailutuksen taustalla olevasta esiselvitysluonnoksesta sekä sen keskeiset tulokset ja johtopäätökset.

Kokouksessa esitellään työterveyspalveluiden kilpailutuksen neuvotteluvaiheen tilannekatsaus. Asiantuntijoina kokoukseen osallistuvat henkilöstöpolitiikan johtaja Asta Enroos, yksikönpäällikkö Sanna-Mari Myllynen sekä Työterveys Helsingin va. toimitusjohtaja Marko Karvinen.

Stäng

Detta beslut publicerades 14.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi