Poisto, käyttöomaisuuskirjanpito, käyttöomaisuusyksikkö, keskushallinto, rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2022-014611
Ärendet har nyare handläggningar
§ 36

Stara, käyttöomaisuusyksiköiden poistaminen käyttöomaisuusrekisteristä

Enhetschef

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitos (Stara) yksikönjohtaja päätti poistaa esityksessä mainitut Staran kaupunkitekniikan rakentamisen käyttöomaisuusyksiköt käyttöomaisuusrekisteristä.

Päätöksen perustelut

Yksikönjohtaja päättää poistaa alla luetellut Staran kaupunkitekniikan rakentamisen käyttöomaisuusyksiköt käyttöomaisuusrekisteristä. Käyttöomaisuusyksiköt ovat poistuneet käytöstä, ne ovat kirjanpidollisesti loppuun poistettuja ja niiden kirjanpitoarvo on nolla.

KustannusapaikkaKäyttöom.yk.NimitysKirjanpitoarvo
900653209010000326Mittalaitteet0 euroa
900653209010000327Mittalaitteet0 euroa
900653209010000231Trimble TSC30 euroa

Detta beslut publicerades 19.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Kuru Samu, kehitysinsinööri, puhelin: 09 310 78051

samu.kuru@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja