Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, palvelukokonaisuuden johtajat, hallintojohtaja sekä palvelujen päälliköt 1.1.2023 alkaen

HEL 2022-014793
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Kulttuuripalvelukokonaisuuden sijaisuusjärjestelyt 1.1.2023 lukien

Kulturdirektör

Päätös

Vs. kulttuurijohtaja päättää kulttuuripalvelukokonaisuuden päälliköiden tehtävien hoitajasta vakinaisen hoitajan ollessa estyneenä 1.1.2023 lukien.

Kulttuurin edistäminen -palvelun päällikön sijaiset
1. Kumppanuuspäällikkö
2. Lastenkulttuurin päällikkö
Kulttuurin edistäminen -palvelun päällikön toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimii kulttuurikeskukset -palvelun päällikkö.

Kulttuurikeskukset -palvelun päällikön sijaiset
1. Malmitalon johtaja
2. Savoy-teatterin johtaja
Kulttuurikeskukset -palvelun päällikön toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimii kulttuurin edistäminen -palvelun päällikkö.

Kaupunginmuseon museonjohtajan sijaiset
1. Tutkimuspäällikkö
2. Yleisöpalvelupäällikkö
3. Esinekokoelmaintendentti
Kaupunginmuseon museonjohtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimii tutkimuspäällikkö.

Kaupunginorkesterin intendentin sijaiset
1. II intendentti
2. viestintä- ja yhteyspäällikkö
3. orkesteripäällikkö
Kaupunginorkesterin intendentin toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimii II intendentti.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtajan 19.12.2022 § 66 vahvistaman toimintasäännön 5. kohdan mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat päättävät palvelupäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Detta beslut publicerades 18.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Reetta Heiskanen
vs. kulttuurijohtaja