Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Keskustan terveysasema, Viiskulman toimipiste, terveyskeskuslääkäri, työavain SOTE-02-610-22

HEL 2022-015607
Ärendet har nyare handläggningar
§ 47

Terveyskeskuslääkärin viran täyttämättä jättäminen, Viiskulman terveysasema, työavain SOTE-02-610-22

Ledande överläkare

Päätös

Keskustan terveysasemien johtava ylilääkäri päätti jättää terveyskeskuslääkärin viran (vakanssinumero 019849, Keskustan terveysasema, Viiskulman terveysasemayksikkö) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka on ollut avoin.

Virka on ollut haettavana 25.10.–15.11.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ajalle.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin viranhaltijan tehtävänä on toimia terveyskeskuslääkärinä, hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Tehtävään kuuluu akuutti- ja ajanvarauspotilaiden hoitamista. Lisäksi työnkuva voi sisältää lasten- tai äitiysneuvolaa tai muita erikseen sovittavia terveyskeskuslääkärin työtehtäviä.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuuden (559/1994). Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakijalla ei ollut vaadittua kelpoisuutta.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuosi.

Detta beslut publicerades 21.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Vappu Harlin, ylilääkäri, puhelin: 09 310 45930

vappu.harlin@hel.fi

Beslutsfattare

Jarja Ijäs
johtava ylilääkäri

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.