Vastauspyyntö, hakemus, erityisuimakortin myöntämisperusteet, yhdenvertaisuusvaltuutettu

HEL 2023-000495
Ärendet har nyare handläggningar
§ 59

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 26 k)

Idrottsdirektör

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng