Vuokraus, vuokrasopimuksen jatkaminen, varastotila, Siltasaarenkatu 18-20, Antilooppi Ky / Kaupunginkanslia

HEL 2023-000978
Ärendet har nyare handläggningar
§ 13

Vuokraus, vuokrasopimuksen jatkaminen 1.9.2023 alkaen, varastotila, Siltasaarenkatu 18-20, Antilooppi Ky / Kaupunginkanslia

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti jatkaa Antilooppi Ky:n ja Kaupunkiympäristön toimialan välistä vuokrasopimusta (211024139) osoitteessa Siltasaarenkatu 18-20 (Ympyrätalo) sijaitsevan ja Antilooppi ky:n omistaman varastotilan Var 1K202 49,5m² osalta. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.8.2023. Uusi varaston vuokrasopimus on määräaikainen ja sen päättymispäivä on 31.12.2023.

Varastototilan edelleen vuokrauksen sopimusta (211024139) kaupunginkanslian käyttöön jatketaan ajalle 1.9.2023 - 31.12.2023 siten, että vuokrauksessa vuokralaisen vuokrasopimukseen perustuvat ehdot mukaan lukien maksuvelvollisuudet säilyvät ennallaan.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian vuokrasopimus Antilooppi Ky:n kanssa on päättymässä ja varastotilan vuokrasopimusta halutaan jatkaa neljällä kuukaudella eteenpäin joulukuun 2023 loppuun, jolloin Kaupunkitietoyksikön varaston aineisto on saatu siirrettyä uuteen toimipisteeseen.

Detta beslut publicerades 30.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 38577

markku.liukkonen@hel.fi

Beslutsfattare

Jouko Snellman
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Sopimus vuokrasopimuksen muuttamisesta Var 1K202 1.9.-31.12.2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.