Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, keskushallinto, nuorisoneuvoston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa

HEL 2023-001351
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 119 §

Ändring av förvaltningsstadgan, närvaro- och yttranderätt för ungdomsrådets företrädare vid stadsfullmäktiges sammanträden

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadgan för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1 från och med 1.6.2023.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 
Samtidigt som stadsfullmäktige beslutar att ge ungdomsrådets företrädare närvaro- och yttranderätt i fullmäktige, förutsätter stadsfullmäktige att man om möjligt bedömer hur närvaro- och yttranderätten realiseras genom att förelägga stadsfullmäktige en utvärdering av ändringen av förvaltningsstadgan efter cirka ett år. I samband med utredningen ska man på ett mångsidigt sätt höra ungdomsrådets företrädare, ungdomar och ungdomsarbetare. (Veronika Honkasalo)

Behandling

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Juhani Strandén föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att ge även äldrerådet och handikapprådet rätt att delta i stadsfullmäktiges sammanträden enligt samma principer som i fråga om ungdomsrådet.

Ledamoten Veronika Honkasalo understödd av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto föreslog följande hemställningskläm:

 
Samtidigt som stadsfullmäktige beslutar att ge ungdomsrådets företrädare närvaro- och yttranderätt i fullmäktige, förutsätter stadsfullmäktige att man om möjligt bedömer hur närvaro- och yttranderätten realiseras genom att förelägga stadsfullmäktige en utvärdering av ändringen av förvaltningsstadgan efter cirka ett år. I samband med utredningen ska man på ett mångsidigt sätt höra ungdomsrådets företrädare, ungdomar och ungdomsarbetare.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 19
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Mika Ebeling, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Mikael Jungner, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Mikko Paunio, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä

Nej-röster: 22
Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Atte Harjanne, Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Sini Korpinen, Otto Meri, Tuomas Nevanlinna, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Dennis Pasterstein, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Blanka: 40
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Elisa Gebhard, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 4
Alviina Alametsä, Juha Hakola, Teija Makkonen, Dani Niskanen

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Veronika Honkasalos förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Veronika Honkasalos förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 58
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Mikael Jungner, Anna Karhumaa, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Dennis Pasterstein, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 4
Laura Korpinen, Otto Meri, Wille Rydman, Mirita Saxberg

Blanka: 18
Harry Bogomoloff, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Ilkka Taipale, Erkki Tuomioja, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 5
Alviina Alametsä, Juha Hakola, Teija Makkonen, Björn Månsson, Dani Niskanen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Veronika Honkasalos förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att ge även äldrerådet och handikapprådet rätt att delta i stadsfullmäktiges sammanträden enligt samma principer som i fråga om ungdomsrådet.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Abib, Mukhtar Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasterstein, Dennis Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Karhumaa, Anna Keskustan valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 6 11 3 2
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 6 0 7 0
Liike Nyt Helsinki 3 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 1 6 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 1 4 6 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 2 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 3 2 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 3 14 1

Äänestys 2

Ja: Samtidigt som stadsfullmäktige beslutar att ge ungdomsrådets företrädare närvaro- och yttranderätt i fullmäktige, förutsätter stadsfullmäktige att man om möjligt bedömer hur närvaro- och yttranderätten realiseras genom att förelägga stadsfullmäktige en utvärdering av ändringen av förvaltningsstadgan efter cirka ett år. I samband med utredningen ska man på ett mångsidigt sätt höra ungdomsrådets företrädare, ungdomar och ungdomsarbetare.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Abib, Mukhtar Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Karhumaa, Anna Keskustan valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Pasterstein, Dennis Kokoomuksen valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 17 0 0 1
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 10 0 3 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 9 2 9 2
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 0 1
Liike Nyt Helsinki 3 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 2 6 1
Stäng

Stadsfullmäktige godkänner förvaltningsstadgan för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1 från och med 1.6.2023.

Stäng

Genom ändringen i förvaltningsstadgan förverkligas möjligheten för ungdomsrådet att inom sig välja företrädare som har rätt att närvara och yttra sig vid stadsfullmäktiges sammanträden. Stadsstyrelsen fattar närmare beslut om närvaro- och yttranderättens innehåll. Ungdomsrådet, stadsfullmäktiges ordförande, ungdomstjänsterna och stadskansliet kommer överens om hur rätten förverkligas i praktiken.

29 kap. 7 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ändras enligt följande:

I stadsfullmäktige har dessutom företrädare som det påverkansorgan för unga som avses i 27 kap. 2 § i denna förvaltningsstadga valt bland sina medlemmar närvaro- och yttranderätt på det sätt som stadsstyrelsen fastställt.

Samtidigt stryks momentets onödiga bestämmelse, enligt vilken de medlemmar som väljs av påverkansorganet för unga har närvaro- och yttranderätt när initiativen från ungdomar behandlas.

Genom närvaro- och yttranderätten kan de unga kunna lyfta fram sina synvinklar och synliggöra sina möjligheter att påverka i allmänhet och i synnerhet i de ärenden som behandlas vid tidpunkten, vilket talar för beviljandet av närvaro- och yttranderätten. När ungdomsrådets företrädare informerar de unga i Helsingfors om stadens ärenden i större utsträckning förbättras de ungas deltagande och tillgång till information. I flera kommuner har ungdomsrådets företrädare rätt att närvara och yttra sig i stadsfullmäktige. Också i Helsingfors har ungdomar deltagit i nämndernas sammanträden, vilket har gått bra.

Att staden ger en grupp en sådan särställning är exceptionellt, eftersom det ger de unga en bättre ställning i förhållande till flera andra grupper. Med tanke på förvaltningsförfarandets struktur skulle det vara exceptionellt att de unga skulle delta i diskussionen om beslutsfattande, eftersom de grupper som fullmäktigeärenden gäller inkluderas under beredningen och den diskussion som förs i fullmäktige utifrån beredningen är av politisk karaktär.

Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som stadens styrgrupp fastställde 24.9.2018 genomfördes våren 2019 ett pilotförsök, där ungdomsrådets företrädare fick närvaro- och yttranderätt vid sektornämndernas sammanträden.

Arrangemanget gjordes stadigvarande med stadsstyrelsens beslut 24.6.2019 (§ 478) och stadsstyrelsen fastställde riktlinjerna om närvaro- och yttranderätten för ungdomsrådets företrädare i sektornämnderna.

Ledamoten Matias Pajula och 28 andra ledamöter föreslog i sin motion 19.6.2019 att Helsingfors ger en permanent plats vid alla stadsfullmäktiges sammanträden till en företrädare för ungdomsrådet som rådet väljer inom sig.

I det motionssvar som stadsstyrelsen gav 27.1.2020 (§ 50) konstaterade stadsstyrelsen att uppföljningen av erfarenheterna av att medlemmar i ungdomsrådet deltar i nämndernas sammanträden fortsätter under år 2020. Dessutom utvärderas hur förfarandet fungerar. Utifrån uppföljningen, utvärderingen och jämförelsen bereds det en framställning om permanent närvaro- och yttranderätt för ungdomsrådets medlemmar vid stadsfullmäktiges sammanträden med tanke på bästa möjliga representativitet och med hänsyn till vad ungdomarna orkar. Det är meningen att besluten om en eventuell närvaro- och yttranderätt ska fattas före utgången av fullmäktigeperioden och att de ska träda i kraft vid ingången av den nya fullmäktigeperioden. Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad 12.2.2020 (§ 37).

Utifrån uppföljningen, utvärderingen och jämförelsen fick stadsstyrelsen 17.5.2021 (§ 381) ett förslag om riktlinjer, enligt vilket stadsstyrelsen konstaterar att det inte är ändamålsenligt att bevilja ungdomsrådets medlemmar närvaro- och yttranderätt vid stadsfullmäktiges sammanträden.

Stadsstyrelsen återemitterade förslaget till ny beredning 24.5.2021 (§ 399) så att det ska utvecklas en modell för ungdomsrådets deltagande vid fullmäktigesammanträden. Enligt modellen beviljar fullmäktiges ordförande ungdomsrådets företrädare en möjlighet att framföra ungdomsrådets åsikt om de beslutsärenden som rådet väljer på förhand.

Motiveringar till närvaro- och yttranderätten

Ur ungdomsarbetets perspektiv skulle närvaro- och yttranderätten för ungdomsrådets företrädare förstärka och utvidga de ungas möjligheter att påverka i Helsingfors. Vi kan redan se att de ungas närvaro att de ungas närvaro i sektornämnderna har påverkat så att de unga beaktas bättre i beslutsberedningen. Dessutom visar erfarenheterna från andra kommuner att de ungas anföranden i fullmäktige har en inverkan.

Med tanke på likabehandling är det problematiskt att ge en grupp rätt att närvara och yttra sig vid fullmäktigesammanträden. Positiv särbehandling i sig är nog möjligt om det de facto främjar likabehandling. De unga har ännu inte rösträtt och därför torde det vara en tillräcklig bra motivering om man vill främja deras möjligheter att påverka.

I den jämförelse som gjordes i början av 2021 bland de största städer som tog i bruk de ungas deltagande i fullmäktige, ansåg respondenterna att det positiva i att de unga fick delta i fullmäktigesammanträden var att närvaro- och yttranderätten vid fullmäktigesammanträden bättre lyfter fram å ena sidan ungdomsrådets verksamhet för kommuninvånarna och å andra sidan de ungas åsikter om de ärenden som besluten gäller.

Enligt respondenterna var tunga och långa sammanträden svåra på grund av ärendenas stora omfattning. Att ungdomsrådets företrädare inte nödvändigtvis har samma åsikt som stadens ungdomar i allmänhet ansågs också vara ett problem.

Med tanke på förvaltningsförfarandets och beslutsfattandets struktur är det mycket exceptionellt att andra parter än medlemmar i organen eller de sakkunniga som har deltagit i beredningen deltar i beslutsdiskussionen. Höranden och övriga tillfällen som reserveras för att uttrycka åsikter och som påverkar beslut ordnas i samband med utredningen av ärendet d.v.s. beredningen.

Stadsstyrelsens riktlinjer om närvaro- och yttranderätten för ungdomsrådets företrädare

Om stadsfullmäktige godkänner ändringen i förvaltningsstadgan på det sätt som föreslås, ger stadsstyrelsen i samband med att beslutet verkställs följande riktlinjer om förverkligandet av närvaro- och yttranderätten:

 • De företrädare som ungdomsrådet väljer inom sig får rätt att närvara och yttra sig vid fullmäktigesammanträden.
 • Ungdomsrådet beslutar själv om arrangemangen i fråga om valet av företrädare. Ungdomsrådet måste dock se till att en viss omsättning av mötesdeltagare ingår i arrangemanget.
 • Två företrädare deltar samtidigt i ett sammanträde.
 • Ungdomsrådet meddelar stadsfullmäktiges ordförande på förhand vilka beslutsdiskussioner det vill att rådets företrädare ska delta i.
 • Ordföranden, efter att vid behov har diskuterat med vice ordföranden, meddelar ungdomsrådet under vilka ärenden företrädarna kan närvara.
 • Företrädarna förbereder sig för sammanträdena tillsammans och om möjligt i samarbete med hela ungdomsrådet. Beredningsmöten är öppna och det lönar sig att bjuda in andra unga.
 • De ungdomshandledare som stöder ungdomsrådets verksamhet stöder också företrädarna i att förbereda sig före ett sammanträde och bilda sig en uppfattning om olika synvinklar samt genom att ta hand om att det förs en gemensam diskussion om ärendena vid ungdomsrådets möten.
 • De unga får inte rätt att närvara och yttra sig när stadsfullmäktige behandlar ett ärende vid ett slutet sammanträde.
 • Företrädarna är berättigade till samma sammanträdesarvode som tjänsteinnehavare och anställda.
 • Ungdomsrådet, stadsfullmäktiges ordförande, kultur- och fritidssektorns ungdomstjänster och stadskansliet kommer överens om hur arbetsformerna ska se ut.

Motiveringar till principiella riktlinjer

Närvaro- och yttranderätten för ungdomsrådets företrädare förverkligas i stora drag i enlighet med stadsstyrelsens beslut om återremittering 24.5.2021 (§ 399). Ungdomsrådet kan själv besluta i vilken ordning företrädarna väljs och utarbeta en process för att välja ärenden till möten.

Det centrala är ändå att ungdomsrådet förbereder sig för de valda ärendena, så att företrädarnas deltagande har en så stor effekt som möjligt. Det är också viktigt att stadsfullmäktiges ordförande beviljar ungdomsrådet möjligheten att framföra rådets åsikt och då kan ordföranden vid behov styra anföranden till de ärenden som är av största vikt. Om det under sammanträdet förs en diskussion om ett ärende som ungdomsrådets eventuellt kan ha en väsentlig åsikt om, kan en företrädare hålla en anförande med ordförandens tillstånd även utan förberedning.

Närvaro- och yttranderätten gäller inte slutna sammanträden, men med avvikelse från sektornämnderna gäller den personalärenden. Närvaro- och yttranderätten gäller även när stadsfullmäktige behandlar ett offentligt ärende, i vilket det ingår sekretessbelagt material, eftersom dessa ärenden i vilket fall som helst behandlas vid offentliga sammanträden. I övrigt följs i tillämpliga delar de riktlinjer för närvaro- och yttranderätt som iakttas vid sektornämnderna.

Företrädarnas roll och uppgift ska vara tillräckligt väl begränsad och beakta ungdomarnas utveckling och uppväxt. Företrädarens ansvar som förespråkare för alla ungdomar ska stå i rätt proportion till den tid som ungdomarna har för att förbereda sig för ett sammanträde, antalet ärenden och innehållet i de ärenden som behandlas vid sammanträdet samt det stöd som ungdomarna får av de vuxna. Ungdomsrådet och ungdomstjänsterna ska sinsemellan skapa en gemensam förståelse om och gemensamma mål för de ungas roll, och staden ska informera tydligt om den avtalade rollen. Ungdomar ska ha möjlighet att delta vid sammanträden som ungdomsrådets företrädare utan att representationsuppdraget är så belastande att det orsakar negativa konsekvenser för personens skolgång, studier eller familje- och vänskapsförhållanden.

Koppling till stadsstrategin

Enligt stadsstrategin 2021–2025 Läge för tillväxt är Helsingfors en öppen stad som kommunicerar och handlar interaktivt. Helsingfors stärker delaktigheten och interaktiviteten i all sin verksamhet genom att främja en öppen verksamhetskultur och interaktiva metoder samt genom att utnyttja feedback från invånare och företag. Staden bjuder aktivt stadsbor, företag och orgnisationer att delta i och påverka stadens tjänster, beslutsfattande, omvärld, egna bostadsområden samt ser till att det finns strukturer för att alla ska kunna vara delaktiga. Helsingfors främjar kommunikation, delaktighet och påverkan i många kanaler, dessas mångfald och flerspråkighet, också med hänsyn till skillnaderna i de olika bostadsområdena.

Lagstiftning som gäller ärendet

Enligt 26 § i kommunallagen (410/2015) ska ungdomsfullmäktige ges möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för kommuninvånarnas välfärd, hälsa, studier, livsmiljö, boende eller rörlighet samt även i andra frågor som ungdomsfullmäktige bedömer som betydelsefulla med tanke på barn och unga.

Enligt 8 § i diskrimineringslagen (1325/2014) får ingen diskrimineras bland annat på grund av ålder, åsikt, politisk verksamhet, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Enligt 9 § i den lagen är sådan proportionerlig särbehandling som syftar till att främja faktisk likabehandling eller att förhindra eller undanröja olägenheter som beror på diskriminering inte diskriminering.

Ungdomsrådets deltagande

Företrädandet i fullmäktige och modellen för det utarbetades i samarbete med ungdomsrådet genom workshopsarbete under två möten och en webbdiskussion i oktober 2022. Under arbetet samlade man in åsikter av ungdomsrådets medlemmar om alternativa modeller, hur företrädare väljs och hur de unga väljer de ärenden som ungdomsrådet tar ställning till vid fullmäktigesammanträden (under utgick man från preliminära material av stadskansliet).

Under det första mötet presenterades de alternativa modellerna och man samlade in åsikter och frågor av ungdomsrådets medlemmar med hjälp av applikationen Padlet. Efter mötet hölls arbetsplattformen öppen för kommentarer under två veckor. Under det andra mötet fick ungdomsrådets medlemmar en sammanställning av sina åsikter och svar på de frågor som togs upp under det förra workshopsmötet. Efter det diskuterades alternativa modeller och processen och åsikterna antecknades. Promemorian om arbetet finns som bilaga 2.

Förslagen beaktades i beredningen så att den modell som föreslås i huvuddrag motsvarar det arrangemang som stadsstyrelsen föreslog i sitt beslut om återremiss 24.5.2021 (339 §), kompletterad med ungdomsrådets förslag om möjligheten att hålla anföranden angående behandlingen av flera ärenden och med ordförandens tillstånd även utan förberedelser om en diskussion om sådana ärenden som ungdomsföreträdare kan ha ett väsentligt ställningstagande förs under sammanträdet.

Ungdomsrådet har dessutom 17.2.2023 gett ett utlåtande om den modell som slutligen valdes under beredningen. Ungdomsrådet bifaller genomförandet av närvaro- och yttranderätten i enlighet med förslaget, även om det enligt rådet skulle vara önskvärt med obegränsad närvaro- och yttranderätt. I sitt utlåtande föreslår ungdomsrådet att staden preciserar det interna sättet att välja de ärenden som ungdomsrådet har yttranderätt i, gör mötessystemet tillgängligt för ungdomsrådet, ger rådet möjligheten att delta även i behandlingen av personalärenden samt utvidgar arvoden och ersättningar. Utlåtandet finns i bilaga 3.

Enligt riktlinjerna får ungdomsrådet själv bestämma hur det väljer de ärenden i vilka företrädarna använder sin yttranderätt. Avsikten är att närvaro- och yttranderätten gäller även personalärenden. De ärenden som behandlas under ett slutet sammanträde är de enda ärenden som närvaro- och yttranderätten inte gäller. Ändamålsenliga sätt att använda mötessystemet kan utredas under den fortsatta beredningen. Med beaktande av ungdomsföreträdarnas roll i fullmäktige som deltagare som inte är fullmäktigeledamöter är det ändamålsenligast och jämlikt att betala dem samma ersättningar som betalas till personalen. I så fall ersätter staden inte inkomstbortfall, barnvård eller resekostnader, men ger möjligheten att använda taxi efter de sammanträden som slutar kl. 23 eller senare. Avsikten är att ordföranden eventuellt placerar de ärenden, i vilka ungdomsföreträdarna har yttranderätt, i början av föredragningslistan, så att företrädarna inte behöver delta i hela sammanträdet.

Beredning av ärendet

Ärendet har beretts som samarbete mellan stadskansliets förvaltningsavdelning och kommunikationsavdelning samt kultur- och fritidssektorns servicehelhet ungdomstjänster. Riktlinjerna har diskuterats med stadsfullmäktiges ordförande under beredningen. Stadgearbetsgruppen har behandlad utkastet till bestämmelserna 13.2.2023 och konstaterat att det är stadgetekniskt problemfritt.

Stäng

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 302

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2023 lukien.

24.04.2023 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 30.05.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 29.5.2023 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 26.5.2023 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi