Palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmien ja määrärahojen vastuuhenkilöiden vahvistaminen vuodelle 2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-001610
Ärendet har nyare handläggningar
§ 12

Palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmien ja määrärahojen vastuuhenkilöiden vahvistaminen vuodelle 2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Sektorchefen i sektorn för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan päätökseen 13.12.2022 § 303 perustuen kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti vahvistaa palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen, sopelle tuotettujen palveluiden ja ulkopuolisen rahoituksen sekä korvauksien ja avustusten määrärahat ja investointien määrärahat ja niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1. - 31.12.2023 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtaja päättää määrärahat varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa palvelukokonaisuustasolla. Vastaavasti toimialajohtaja päättää määrärahat lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä, ruotsinkielisissä palveluissa ja hallinnossa palveluittain. Lisäksi toimialajohtaja päättää määrärahat sotepelle tuotetuista palveluista ja muusta ulkopuolisesta rahoituksesta sekä korvauksista ja avustuksista.

Vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti vuodelle
2023 kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) on varattu käyttösuunnitelmissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta.

Käyttömenojen vastuuhenkilöiden käyttösuunnitelmapäätökset tulee lähettää toimialajohtajalle tiedoksi ja talous- ja suunnittelupalveluihin Anna Tarkkala-Hellströmille.

Detta beslut publicerades 10.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom@hel.fi

Ira Kaukanen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 35228

ira.kaukanen@hel.fi

Beslutsfattare

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja