Aamukouluasia, katujengejä koskeva tilannekatsaus

HEL 2023-003838
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 195 §

Aamukouluasia: Katujengejä koskeva tilannekatsaus

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat vs. turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö Minna Liimatainen, erityissuunnittelija Matleena Sierla, nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka, lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski, projektikoordinaattori Kati Väyrynen ja poliisikoordinaattori Pertti Haapiainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Poliisihallitus ja Helsingin poliisilaitos järjestivät Helsingissä 14.3.2023 mediatilaisuudessa, jossa kerrottiin katujengien toiminnan vakiintuneen ja lisääntyneen varsinkin Helsingissä. Lisäksi poliisi kertoi, että sillä on tutkittavana useita katujengeihin liittyviä rikosepäilyjä.

Suomessa on poliisin arvion mukaan tällä hetkellä noin 10 katujengiä. Pääosin jäsenet ovat täysi-ikäisiä nuoria aikuisia ja rikosten uhreina ovat toisten jengien jäsenet. Katujengirikollisuuden torjumisessa ja ennaltaehkäisyssä on kyse pitkäjänteisestä työstä niin kouluissa, kodeissa kuin sosiaalipalveluissa ja poliisissa.

Kaupunginhallituksen kokouksessa esitetään kaupungin tilannekuva asiasta. Asiantuntijoina kokoukseen osallistuu turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö Minna Liimatainen sekä kaupungin toimialojen asiantuntijat.

Stäng

Detta beslut publicerades 31.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi