Täyttömenettelyn aloittaminen, sosiaali- , terveys- ja pelastustoimiala, toimialajohtaja

HEL 2023-004412
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 228 §

Sosiaali- , terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan viran täyttömenettelyn aloittaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään julkisen hakumenettelyn sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan viran täyttämiseksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n 1 ja 2 momentin mukaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintaa ja hallintoa johtaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja, joka toimii sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Sosiaali- , terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja nimitetään enintään 7 vuoden määräajaksi. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojohtajan esimies. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Nykyisen toimialajohtajan määräaikainen virkasuhde päättyy 19.12.2023.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 15 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää toimialajohtajan virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialajohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi