Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-43-23

HEL 2023-005402
Ärendet har nyare handläggningar
§ 40

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön ympäristötarkastajan viran täyttämättä jättäminen

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää ympäristöterveysyksikön terveydensuojelutiimin ympäristötarkastajan viran (048926) täyttämättä.

Samalla yksikön päällikkö päätti, että virka julistetaan haettavaksi uudelleen syksyllä 2023 laajemman hakijapohjan saamiseksi. Aikaisemmin tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Päätöksen perustelut

Virka vapautui ympäristötarkastajan irtisanouduttua 1.4.2023 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Virka oli julkisesti haettavana 24.3.-21.4.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Monsterissa sekä Ympäristö ja Terveys -lehden verkkosivuilla.

Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluu koulujen, päiväkotien ja muiden vastaavien oleskelutilojen terveellisyyden valvonta, sidosryhmäyhteistyö ja neuvontatehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, riittävä englannin kielen taito ja ajokortti luetaan eduksi. Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sujuvaa kirjallista ilmaisutaitoa, oma-aloitteista ja aikaansaavaa työotetta sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja valmiutta päätöksentekoon.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 31 henkilöä, joista neljällä ei täyttynyt kelpoisuusehdot. Haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi virka päätettiin jättää tässä vaiheessa täyttämättä, ja julistaa myöhemmin uudelleen haettavaksi laajemman hakijapohjan saamiseksi.

Detta beslut publicerades 02.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Toni Lyyski, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 64325

toni.lyyski@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö