Vuokraus, väistötila, päiväkoti Tuuli, Kangaspellontie 6 A, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-005417
Ärendet har nyare handläggningar
§ 12

Vuokraus, väistötila, päiväkoti Tuuli, Kangaspellontie 6 A, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan LPK Tuulin (Vare) väistötilaksi, osoitteessa Kangaspellontie 6a, kohdenumero 6775, sijaitsevat tilaelementeistä koostuvat huoneistoalaltaan 353,5m2 ja 674,5m2, yhteensä 1028 m² suuruiset tilat määräaikaisesti ajalle 1.8.2023 – 31.7.2025.

Kokonaisvuokra Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ajalla 1.8.2023– 31.7.2025 on 18,95 euroa/m²/kk, 19 485 euroa/kk, 233 826 euroa/v. Vuokraerittely liitteenä.

Vuokrauksessa noudatetaan omistajan, Adapteo Oy:n ja kaupunkiympäristön toimialan vuokrasopimusta liitteineen.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää LPK Tuulin vanhan sopimuksen 211022780 päättyväksi 31.7.2023 ja LPK Kangaspellon sopimuksen 211028491 päättyväksi 31.7.2023. Vuodelta 2023 tehdään mahdolliset hyvitykset sekä siirretään mahdolliset jatkuvat lisävuokrat vanhalta sopimukselta uudelle.

Päätöksen perustelut

LPK Tuulen uudisrakennuksen ja osittaisen perusparannuksen on merkitty rakentamisohjelmaan ajalle 12/2023–06/2025. Hankkeen toteuttaminen edellyttää väistötiloja.

Nykyisen LPK Kangaspellon toiminta päättyy 31.7.2023 ja LPK Tuulen hoitopaikkoja on lisätty 60 tilapaikkaa alkaen 1.8.2023. Jatkossa kangaspellontie 6a paviljonkitiloissa toimii LPK Tuuli, yhteensä 120 tilapaikkaa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on tehnyt hoitopaikkojen muutospäätöksen 21.2.2023 (HEL 2023-001790).

Tilojen toimittaja vastaa tilojen toteuttamisesta ja tilojen rakennusteknisestä kunnosta. Väistötilojen suunnitelmat on laadittu yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalveluiden kanssa. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa paviljongin maanrakennus- ja perustustöistä, leikkipihan toteuttamisesta sekä ulkoalueiden ylläpidosta.

Kohteelle on haettu määräaikainen rakennuslupa ja on voimassa 31.12.2026 saakka.

Detta beslut publicerades 21.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö