Vahingonkorvaus, takaisinsaantivaatimus, henkilövahinko, 30.1.2023, katu-alue Puhoksen ostoskeskuksen takana, If Vahinkovakuutus Oyj

HEL 2023-005421
Ärendet har nyare handläggningar
§ 308

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Teamchef

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng