Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Vuokraus, tilat, Landbontie 2, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitostoimiala

HEL 2023-005700
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Vuokraus, tilat, Landbontie 2, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitostoimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Landbontie 2, 00890 Helsinki (kohde: 4649) sijaitsevan, huoneistoalaltaan 542 m2 suuruisen tilan vuokrauksesta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan perhe- ja sosiaalipalvelun käyttöön toistaiseksi voimassa olevana alkaen 1.8.2022. Molemminpuolinen irtisanomisaika on 12 kk.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle aiheutuu tilakustannuksia seuraavasti:

Tilavuokra on yhteensä 22,03 euroa m²/kk, 143 276 euroa /v. Vuokraerittely liitteenä.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti periä lisävuokraa toiminnallisista muutostöistä, hankenumero 2821P51489, 4 006 euroa/kk 10 vuoden ajan alkaen 1.1.2023 ja päättyen 31.12.2032.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (10 v) päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- terveys-, ja pelastustoimiala, perhe- ja sosiaalipalvelut, vammaistyön päivätoimintakeskus toimii Landbontie 2:ssa. Palveluyksikkö tarjoaa elämä- ja työelämälähtöistä toimintaa sekä tukityötä. Työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on mielekäs toiminta, joka tukee yksilöllisesti asiakkaan itsenäistymistä ja aikuisuutta sekä hänen aktiivista osallisuuttaan yhteiskunnassa.

Vammaistyön päivätoimintakeskus Landbontie 2 on tehty toiminnallisena muutostyönä tilojen lisä- ja muutostöitä kesä – ja heinäkuussa 2022. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 424 985,93 euroa (alv 0). Koska toteutus on ollut vuoden 2022 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2023.

Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen.

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön mukaan asiakkuusyksikkö 2 vastaa tilojen järjestämisestä sosiaali- terveys-, ja pelastustoimialan toimialalle asiakkaan tarpeen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Detta beslut publicerades 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Miro Laaksonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42140

miro.laaksonen@hel.fi

Beslutsfattare

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö