Tarkastuslautakunnalle vuonna 2023 informoitavat asiat

HEL 2023-005859
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 94 §

Konserniohjauksen ajankohtaiset asiat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen konserniohjauksen ajankohtaisista asioista.

Käsittely

Kuultavana aiheesta oli konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana konsernin ajankohtaiset asiat. Kokoukseen on kutsuttu klo 16.15 alkaen konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström kaupunginkansliasta kertomaan kaupunkikonsernin muutoksista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Asian käsittelyyn on varattu noin puoli tuntia.

Stäng

Detta beslut publicerades 18.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +358931036606

liisa.kahkonen@hel.fi