Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 2, logistiikan tuntiopettaja, työavain KASKO-03-90-23

HEL 2023-006520
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 2, logistiikan tuntiopettaja, työavain KASKO-03-90-23

Utbildningschef, Utbildningsenhet 2-4

Päätös

Koulutuspäällikkö (kampus 2) päätti jättää täyttämättä Stadin ammatti- ja aikuisopiston logistiikan tuntiopettajan määräaikaisen viran.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli 6.-20.4.2023 haettavana määräaikainen logistiikan tuntiopettajan virka. Tehtävät olivat avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-90-23. Määräaikaan 20.4.2023 klo 16.00 mennessä tehtävään haki kolme (3) henkilöä. Hakijoista yksi (1) oli kelpoinen.

Kelpoisuusehto: kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisen opintojen opettajaa koskevien 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan. Määräaikaisessa virkasuhteessa kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät hakijat voidaan huomioida.

Hakijoista yksi (1) kutsuttiin ryhmähaastatteluun 27.4.2023.

Määräaikainen virka päätettiin jättää täyttämättä, ja päätöksen perusteluna on sopivien hakijoiden puuttuminen.

Detta beslut publicerades 16.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Mira Tallberg, koulutuspäällikkö, puhelin: 0405352537

mira.tallberg@hel.fi

Beslutsfattare

Mira Tallberg
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 2-4