Taideteoksen liittäminen, Helsingin kaupungin taidekokoelma, EGSin teos

HEL 2023-007079
Ärendet har nyare handläggningar
§ 36

Taideteoksen liittäminen Helsingin kaupungin taidekokoelmaan

Kulturdirektör

Päätös

Vs. kulttuurijohtaja päätti liittää HAM Helsingin taidemuseon johtajan esityksestä Helsingin kaupungin kokoelmaan EGSin teoksen Stadin kerrokset – Jan Vapaavuoren muotokuva, 2023, sekatekniikalla toteutettu tekstiilikollaasi, video (mov), 1-kanavainen, väri, 2 min 32 s.

Teos siirtyy HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n hallinnoimaan Helsingin kaupungin taidekokoelmaan.

Teos liitetään Helsingin kaupungin kokoelmiin ja taseeseen nolla-arvoisena.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on perinteisesti teettänyt muotokuvat kaupunginjohtajista. EGSin teoksen tilaamisesta päätti kaupunginkanslian hallintojohtaja 21.9.2022, 10§ (HEL 2022-011059).

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr vastaa taidekokoelman hoitamisesta, säilyttämisestä, käyttämisestä ja kartuttamisesta.

Detta beslut publicerades 08.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin:

elina.leskela@hamhelsinki.fi

Anna Pöppönen, registraattori, puhelin:

anna.popponen@hamhelsinki.fi

Beslutsfattare

Veikko Kunnas
vs. kulttuurijohtaja