Hankinta, optio, kulttuurikeskusten turvallisuuspalvelut, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-007099
Ärendet har nyare handläggningar
§ 32

Kulttuurikeskusten turvallisuuspalveluiden hankinta, sopimuksen jatkaminen toiselle optiokaudelle 1.8.2023 – 31.7.2024

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti ottaa käyttöön toisen optiokauden yhden (1) vuoden ajalle 1.8.2023 – 31.7.2024 kulttuurikeskusten turvallisuuspalvelusopimuksissa Palmia Oy:n kanssa. Optioon sovelletaan hankintasopimuksen ehtoja.

Päätöksen perustelut

Kilpailutuksesta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankintaa koskeva hankintailmoitus ”Kulttuurikeskusten turvallisuuspalvelut 281263 HEL 2020–001132” 17.2.2020.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala hankkii paikallis- ja hälytys- sekä vartiointi- ja aulapalveluja kulttuuritaloille: Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo Palmia Oy:ltä.

Toimivalta

Kulttuuri– ja vapaa– aikalautakunta päätti kulttuurikeskusten turvallisuuspalvelujen hankinnasta (21.4.2020, § 74) sopimuskaudelle 1.8.2020–31.7.2022 ja kahdesta yhden (1) vuoden pituisesta optiokaudesta.

Detta beslut publicerades 01.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Paiju Tyrväinen, päällikkö, alueelliset kulttuurikeskukset, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja