Kokoonpanon muutos, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

HEL 2023-007226
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 460 §

V 16.8.2023, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Shawn Huffille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee nykyisen varajäsenen Nina Miettisen jäseneksi ja Johanna Sydänmaan hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tuomas Rantasen ehdotuksesta esittää Johanna Sydänmaata varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi Shawn Huffin (Vihr.) 2.8.2021 § 242 jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi. Shawn Huff on 28.5.2023 pyytänyt eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen luottamustoimesta muun luottamustoimen hoitamisen vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Stäng

Detta beslut publicerades 15.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Mer information fås av

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36207

asta.vennela@hel.fi

Bilagor

1. Ilmoitus 28.5.2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.