Hankinta, prosenttirahahankinta, Yrjönkadun uimahalli, Kamppi, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-008787
Ärendet har nyare handläggningar
§ 44

Esitys kaupunkiympäristön toimialalle luonnoksen tilaamisesta Yrjönkadun uimahalliin prosenttirahahankintana

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti esittää HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n esityksestä kaupunkiympäristön toimialalle luonnoksen tilaamista taiteilija Noora Sandgrenilta Yrjönkadun uimahalliin prosenttirahoin toteutettavaa julkista taideteosta varten.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin taidemuseo HAM säätiöitiin kaupunginvaltuuston 16.11.2022 päätöksellä § 278. Taidemuseon toimintaa jatkaa HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM).

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

Kokoelma on deponoitu HAMille.

Kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2021 § 940 (Taiteen prosenttiperiaatteen jatkaminen ja prosenttirahahankkeita koskevat toimintatavat) sekä Helsingin kaupungin ja HAM:n välisen sopimuksen mukaisesti HAM toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttirahahankkeissa.

Taideasiantuntijana HAM tekee esityksiä kaupungille prosenttiperiaatteen mukaisista kokoelmaan liitettävistä taidehankinnoista.

Kaupunkiympäristön toimiala toimii prosenttirahalla hankittavien taideteosluonnosten ja taideteosten tilaajana (talonrakennushankkeissa ja yleisillä puisto- ja katualueilla) sekä vastaa hankintaan liittyvästä sopimus- ja asiakirjavalmistelusta ja koordinoinnista.

Detta beslut publicerades 05.07.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: (09) 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja