Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut, pysäköinnintarkastaja, työavain KYMP-03-53-23

HEL 2023-009255
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelujen kahdeksan pysäköinnintarkastajan viran täyttämättä jättäminen

Kommunal parkeringsövervakare

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää kahdeksan pysäköinnintarkastajan virkaa (060574, 060589, 055917, 057302, 060611, 055916, 055342 ja 060581) täyttämättä.

Virat julistetaan haettavaksi uudelleen loppuvuodesta 2023 laajemman hakijapohjan saamiseksi. Aikaisemmin tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Päätöksen perustelut

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Pysäköinnintarkastajan 16 virkaa oli julkisesti haettavana 10.-31.7.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla ja Joblyssa.

Pysäköinnintarkastajan tehtävänä on pysäköintisääntöjen noudattamisen valvonta edistäen näin liikenteen turvallisuutta. Lisäksi tehtäviin kuuluu asiakkaiden neuvonta ja opastaminen pysäköintiin liittyvissä asioissa.

Viran kelpoisuusehtona on toisen asteen tutkinto sekä pysäköinnintarkastajan tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus (B-ajokortti).

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja, sujuvaa suomen kielen taitoa, sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja. Lisäksi tehtävässä tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja sekä oma-aloitteista työotetta. Eduksi luetaan Helsingin paikallistuntemus ja englannin kielen taito. Työssä menestyy parhaiten, kun vastuullisen työn merkityksellisyyden kokee osana liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujumista.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräaikaan mennessä virkoihin haki 66 henkilöä, joista yhdeksän hakijaa ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Haastatteluihin kutsuttiin 19 hakijaa, joista kaksi perui hakemuksensa ennen haastatteluja ja viisi haastattelujen jälkeen. 16 haussa olleesta virasta täytettiin kahdeksan ja loput kahdeksan virkaa päätettiin jättää tässä vaiheessa täyttämättä soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi. Virat julistetaan myöhemmin uudelleen haettavaksi laajemman hakijapohjan saamiseksi.

Detta beslut publicerades 12.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Kaija Kossila, kunnallinen pysäköinninvalvoja, puhelin: 09 310 38505

kaija.kossila@hel.fi

Beslutsfattare

Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja