Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut, lapsen tukeen liittyvä korvaus, Pakilan Montessori-leikkikoulu, Montessori Varhaiskasvatus Oy

HEL 2023-010462
Ärendet har nyare handläggningar
§ 74

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Områdeschef inom småbarnspedagogiken

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng