Palkkion takaisinperintä, kohtuullistamispyyntö, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-010551
Ärendet har nyare handläggningar
§ 31

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Direktör för familje- och socialtjänster