Hankinta, optio, hautauspalvelut, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-010881
Ärendet har nyare handläggningar
§ 49

Optiokauden käyttöönotto, Hautauspalvelujen hankinta

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti ottaa hautauspalvelujen hankinnassa toisen, yhden vuoden optiokauden käyttöön ajalla 1.4.2024─31.3.2025 Hautauspalvelu Pietétin kanssa.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo optiokaudella on noin 85 000 euroa (0 % alv).
Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala on kilpailuttanut hautauspalvelujen hankinnan, josta perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja on tehnyt hankintapäätöksen 15.12.2020, § 105.

Hautauspalvelujen hankinnan perussopimuskausi on ollut 1.4.2021─31.3.2023.

Perussopimuskauden jälkeen Tilaaja voi jatkaa sopimusta kahdella yhden (1+1) vuoden mittaisella optiokaudella siten, että puitesopimus kestää yhteensä enemmillään neljä vuotta. Ensimmäinen optiokausi päättyy 31.3.2024.

Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta, vaan optiokaudella noudatetaan perussopimuskauden ehtoja sen mukaisesti, kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 14.5.2023 § 28.

Detta beslut publicerades 04.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Anne Qvist, pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 74090

anne.qvist@hel.fi

Mari Rinkinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 37769

mari.rinkinen@hel.fi

Beslutsfattare

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja