Taideteoksen liittäminen, Helsingin kaupungin taidekokoelma

HEL 2023-012103
Ärendet har nyare handläggningar
§ 61

Taideteoksen liittäminen Helsingin kaupungin taidekokoelmaan

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti liittää HAM Helsingin Taidemuseosäätiö sr:n johtajan esityksestä Helsingin kaupungin taidekokoelmaan Tuomo Saalin teoksen nimeltä Nuken pää ja muita esineitä.

Teos on öljyvärimaalaus kankaalle, koko 82,5 x 63 x 3 cm , vuodelta 1997.

Teos liitetään Helsingin kaupungin taidekokoelmaan ja taseeseen nolla-arvoisena.

Päätöksen perustelut

Teos on ollut sijoitettuna Helsingin kaupungin liikelaitos Taloushallintopalvelujen (Talpan) toimitiloissa.

Teoksen alkuperää on selvitetty HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n (jatkossa HAM) toimesta. Selvityksessä on päädytty siihen, että teos on kaupungin omaisuutta.

Teoksen taiteellisen arvon vuoksi se liitetään Helsingin kaupungin taidekokoelmaan.

Päätös pohjautuu HAMin johtajan Arja Millerin esitykseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 1.9.2023 hyväksytyn toimintasäännön luvun 3.2. mukaan vastuu taidekokoelmasta kuuluu kulttuuripalvelukokonaisuudelle, jota johtaa kulttuurijohtaja.

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr vastaa taidekokoelman hoitamisesta, säilyttämisestä, käyttämisestä ja kartuttamisesta Helsingin kaupungin ja HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n välisen sopimuksen mukaan.

Detta beslut publicerades 22.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja