Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista valtionavustusten ja niihin verrattavien avustusten hakemisessa, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-012501
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista valtionavustusten ja niihin verrattavien avustusten hakemisessa

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti valtuuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talouden tuki -yksikön laskenta-asiantuntijat: ********** toimimaan valtionavustusten ja niihin verrattavien avustusten sähköisissä hallintajärjestelmissä asiointi/nimenkirjoittajan roolissa, koska sähköinen haku edellyttää Suomi.fi- sähköistä tunnistautumista. Lisäksi hallintojohtaja päätti todeta, että valtionosuuksien ja niihin verrattavien avustusten hakemisen osalta toimivaltaa ei siirretä tällä päätöksellä.

Päätöksen perustelut

Aluehallinnon asiointipalvelussa on siirrytty valtuusasiointiin 4.9.2023 maahanmuuton ja kotoutumisen avustusten sekä kuntouttavan työtoiminnan korvausten hakemisessa seuraavissa palveluissa:

-Maahanmuuton korvaukset kunnille ja hyvinvointialueille (sis. paluumuuttajien kustannusten korvaaminen)
-Laskennallisen korvauksen lisäosa pakolaisia vastaanottaville kunnille
-Pakolaisten kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuki

Rahoitusjohtaja päätti 13.9.2017 (§ 64) siirtää hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 7 kohdan perusteella toimivaltaa hakea kaupungin puolesta valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtajalle. Hakemusten ja muiden asiakirjojen jättäminen sähköisellä allekirjoitusroolilla erilaisiin järjestelmiin tapahtuu valmistelijan toimesta, mutta varsinainen kaupungin päätöksenteko säilyy edelleen rahoitusjohtajan delegointipäätöksen mukaisena.

Helsingin kaupungin pääkäyttäjänä Suomi.fi tunnistautumisjärjestelmässä toimii taloushallintopalvelut, joka hakemuksesta voi myöntää tarvittavan roolin. Talouden tuki -yksikön laskenta-asiantuntijat hoitavat työtehtävinään edellä kuvattujen korvausten hakuprosessin jolloin he ovat myös luontainen taho huolehtimaan asiakirjojen sähköisestä allekirjoituksesta.

Detta beslut publicerades 06.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Jerry Ramstedt, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25678

jerry.ramstedt@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Mäki
hallintojohtaja