Vuokraus, Jaluspolku 3, Meri-Rastila, Helsingin seurakuntayhtymä, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-012679
Ärendet har nyare handläggningar
§ 59

Toimitilan kausiluonteinen vuokraus Helsingin seurakuntayhtymältä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Vuotalon käyttöön osoitteesta Jaluspolku 3

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti vuokrata osoitteessa Jaluspolku 3, Helsinki, sijaitsevan Merirastin kappelin Helsingin seurakuntayhtymältä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Vuotalon käyttöön syyskauden 2023 ajaksi, tilapäistä asukkaita osallistavaa teatteritoimintaa varten. Lisäksi kulttuurijohtaja päätti oikeuttaa Vuotalon johtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen.

Päätöksen perustelut

Meri-Rastilan torin ympäristöön on haluttu saada elävää kulttuuritoimintaa. Toimintaa koordinoivan Teatteri Universumin / Story Sharing Universum -projektissa on tarkoitus lisätä yhteyksiä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta alueella asuvien eri asukasryhmien kesken. Tavoitteena on tuottaa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusalueelle viihtyisyyttä ja uusia paikkaan liittyviä muistoja ja kokemuksia. Ideana on tuoda samalla asukkaiden ääni voimakkaammin esiin kaupunginosan suunnitteluun ja tulevaan muutokseen. Projektia koordinoidaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja se on osa koronapalautumisen kokonaisuuteen liittyvää taiteen ja kulttuurin väliaikaistilojen käyttökokeilua ja kaupunkiuudistusalueiden kehittämistä taiteen ja kulttuurin keinoin.

Tila vuokrataan syksyn 2023 ajaksi, välille 15.9. – 31.12.2023. Tilasta perittävä vuokra on 1 360 euroa kuukaudessa, sisältäen veden, sähköt, lämmityksen, jätehuollon, hälytysjärjestelmän ylläpidon sekä vakuutuksen. Sopimuskauden ajalta perittävä vuokra on yhteensä 4 760 euroa.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan 20.6.2017, § 4 tekemän päätöksen mukaisesti huonetilan kausiluoteisesta vuokralle ottamisesta päättää palvelukokonaisuuden johtaja, kun sopimuksen arvo on enintään 20 000 euroa

Detta beslut publicerades 08.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tuuli Tokkola, johtaja, puhelin: 09 310 71359

tuuli.tokkola@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja

Bilagor

1. Vuokrasopimusliite

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.