Virkasuhteen päättäminen ja täyttömenettelyn aloittaminen, kaupunginkanslia, tietosuojavastaava

HEL 2023-013981
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 10 §

Tietosuojavastaavan haun hakuajan jatkaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jatkaa kaupunginkanslian hallinto-osaston tietosuojavastaavan viran hakuaikaa 2.1.2024 saakka. Samalla kaupunginhallitus päätti, että kyseiseen virkaan 18.12.2023 klo 16.00 mennessä tulleet 7 hakemusta otetaan huomioon.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tietosuojavastaavan virka on ollut julkisesti haettavana 30.11-18.12.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä, LinkedInin työpaikkailmoituksissa, Työmarkkinatorilla, Joblyssa, Oikotiellä, Duunitorilla sekä Juristirekrytoinnissa. Näiden lisäksi rekrytoinnin markkinoinnissa käytettiin Helsingin Sanomien diginostoa, Duunitorin tehokampanjaa sekä laajennettua rekrytointi-ilmoitusta Kuntarekry -sivustolla.

Kaupunginhallituksen päätöksen 26.6.2017 § 701 mukaan viran kelpoisuusvaatimukset ovat ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Määräajassa hakemuksen jätti 7 hakijaa, joista 3:lla on vaadittu muodollinen kelpoisuus.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta.

Kaupunginhallitus katsoo, että tietosuojavastaavan viran hakuaikaa on perusteltua jatkaa edelleen 2.1.2024 saakka, koska virkaan oli tullut hakemuksia liian vähäinen määrä, jotta onnistunut rekrytointi kaupungin kannalta merkittävään ja painoarvoltaan tärkeään virkaan mahdollistuu.

Hakuajan jatkamisesta on tiedotettu virkaa tähän mennessä hakeneille, joiden hakemukset otetaan edelleen huomioon.

Stäng

Kaupunginhallitus 13.11.2023 § 678

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ********** eroilmoituksen kaupunginkanslian tietosuojavastaavan virasta 1.12.2023 alkaen. Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään hakumenettelyn kaupunginkanslian tietosuojavastaavan viran täyttämiseksi.

Esittelijä
va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Sari Sohlberg, tiedonhallintapäällikkö, puhelin: 09 310 64438

sari.sohlberg@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 17.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi