Hankinta, prosenttirahahankinta, Herttoniemi, katu-uudistushanke, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-015340
Ärendet har nyare handläggningar
§ 45

Esitys kaupunkiympäristön toimialalle taideteoksen tilaamisesta Herttoniemen Linnanrakentajantien perusparannus ja uusimishankkeeseen.

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti esittää kaupunkiympäristön toimialalle julkisen taideteoksen tilaamista prosenttirahoilla taiteilija Noora Schroderukselta Herttoniemen Linnanrakentajantien perusparannus- ja uusimishankkeeseen. 

Samalla kulttuurijohtaja päätti, että valmistuttuaan teos liitetään Helsingin kaupungin taidekokoelmaan.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n esitykseen taideteoksen tilaamisesta ja liittämisestä Helsingin kaupungin taidekokoelmaan julkisena taideteoksena.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta. Toimialan toimintasäännön luvun 3.2 mukaan kulttuurijohtaja vastaa Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

Helsingin kaupungin taidemuseo HAM säätiöitiin kaupunginvaltuuston 16.11.2022 päätöksellä. Taidemuseon toimintaa jatkaa HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM).

Kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2021 § 940 (Taiteen prosenttiperiaatteen jatkaminen ja prosenttirahahankkeita koskevat toimintatavat) mukaisesti HAM toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttirahahankkeissa, tekee kaupungille esityksiä prosenttiperiaatteen mukaisista taidehankinnoista ja Helsingin kaupungin taidekokoelman täydentämisestä.

HAMin taideasiantuntijat ja kohteen rakennushankkeen taidetyöryhmä ovat hyväksyneet taiteilija Noora Schroderuksen luonnoksen, jonka kaupunkiympäristön toimiala on tilannut kulttuurijohtajan 8.12.2023, 68 § (HEL 2023-015340) perusteella.

Kaupunkiympäristön toimiala toimii Herttoniemen Linnanrakentajantien perusparannus- ja uusimishankkeen prosenttirahalla hankittavien taideteosluonnosten ja taideteosten tilaajana sekä vastaa hankintaan liittyvästä sopimus- ja asiakirjavalmistelusta ja koordinoinnista yhteistyössä HAMin kanssa.

Kulttuurijohtajan esitys perustuu edellä mainittuun toimivaltaan sekä edellä mainittuun HAMin esitykseen.

Detta beslut publicerades 20.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja